تماس با ما


بهشهر - کیلومتر 3 جاده بهشهر به نکا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر
511-48515
بهشهر
مازندران
ایران
34538324 (011)
34538325 (011)
info@iaubeh.ac.ir
http://www.iaubeh.ac.ir
 

برو به مقصد

از :  or 

به      :  or