دسترسی سریع

رشته های مصوب دانشگاه

 

کاردانی پیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

 

1

 نقشه کشی - معماری

 

2

کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر

 

3

الکتروتکنیک - برق صنعتی

 

4

الکتروتکنیک - تأسیسات الکتریکی

 

5

الکترونیک- الکترونیک عمومی

 

6

علمی کاربردی حسابداری

 

7

تربیت بدنی

 

8

ساختمان -  کارهای عمومی ساختمان

 

9 مکانیک خودرو -  مکانیک خودرو  
10 تأسیسات - تبرید  
 11 ساخت و تولید - ماشین افزار
 
12 صنایع فلزی - صنایع فلزی  

 

کاردانی ناپیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

 

1

معماری - معماری

 

2

علمی کاربردی نرم افزارکامپیوتر 

 

3

کاردان فنی برق - الکترونیک

 

4

هنرهای تجسمی - گرافیک

 

5

تربیت دبیر فنی ساختمان

 

6

علمی کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT

 

 

کارشناسی پیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

 

1

مهندسی برق - قدرت

 

2

مهندسی برق - الکترونیک

 

3

زبان و ادبیات فارسی

 

4

مدیریت دولتی

 

5

روانشناسی

 

6

حقوق

 

7

مهندسی معماری

 

8

مهندسی مکانیک

 
9 مهندسی عمران  
10 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار  
11 مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات  
12 فقه و حقوق اسلامی  
13 مدیریت فرهنگی و هنری  
14 مدیریت مالی  
15 مدیریت بازرگانی  

 

کارشناسی ناپیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

 

1

علمی کاربردی معماری

 

2

مهندسی اجرایی عمران

 

3

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 

4

مهندسی تکنولوژی برق ( شبکه های انتقال و توزیع )

 

5

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

 

6

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 

7

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

 

8

مهندسی تکنولوژی ساختمان

 

9

مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی

 

10

مهندسی تکنولوژی فنی رسانه

 

11

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات - ICT

 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

 

1

حقوق خصوصی

 

2

روانشناسی بالینی

 

3

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

 

4

مهندسی برق و قدرت

 

5

مهندسی برق و قدرت گرایش سیستم های قدرت

 

6

مدیریت اجرایی

 

7

مدیریت مالی

 

8

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

 

9

مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد