دسترسی سریع

کارشناسان امور آموزشی

کارشناس امور آموزشی:  : مهندس منصور صانعی 
مدرك تحصيلي : فوق لیسانس مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)

 

کارشناس امور آموزشی: زینب کلایی
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

 

 

کارشناس امور آموزشی: مهدی سروآزاد
مدرك تحصيلي : کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری

 

کارشناس امور آموزشی: فرحناز فخرالدینی اقدم
مدرك تحصيلي : کارشناسی علوم قرآنی

 

 

 

شماره تلفن :

      34533699 (011) 

کاردانی پیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

کارشناس رشته

1

 نقشه کشی - معماری

محمد مشهدی محمدی

2

کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر

حامد نجفی تیرتاشی

3

الکتروتکنیک - برق صنعتی

محمد مشهدی محمدی

4

الکتروتکنیک - تأسیسات الکتریکی

محمد مشهدی محمدی

5

الکترونیک- الکترونیک عمومی

محمد مشهدی محمدی

6

علمی کاربردی حسابداری

محمد مشهدی محمدی

7

تربیت بدنی

حامد نجفی تیرتاشی

8

ساختمان -  کارهای عمومی ساختمان

حامد نجفی تیرتاشی 

9 مکانیک خودرو -  مکانیک خودرو محمد مشهدی محمدی
10 تأسیسات - تبرید حامد نجفی تیرتاشی 
 11 ساخت و تولید - ماشین افزار
حامد نجفی تیرتاشی 
12 صنایع فلزی - صنایع فلزی حامد نجفی تیرتاشی

 

کاردانی ناپیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

کارشناس رشته

1

معماری - معماری

محمد مشهدی محمدی

2

علمی کاربردی نرم افزارکامپیوتر 

حامد نجفی تیرتاشی

3

کاردان فنی برق - الکترونیک

محمد مشهدی محمدی

4

هنرهای تجسمی - گرافیک

محمد مشهدی محمدی

5

تربیت دبیر فنی ساختمان

 محمد مشهدی محمدی

6

علمی کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT

  حامد نجفی تیرتاشی

 

کارشناسی پیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

کارشناس رشته

1

مهندسی برق - قدرت

حامد نجفی تیرتاشی

2

مهندسی برق - الکترونیک

حامد نجفی تیرتاشی

3

زبان و ادبیات فارسی

حامد نجفی تیرتاشی

4

مدیریت دولتی

محمد مشهدی محمدی

5

روانشناسی

حامد نجفی تیرتاشی

6

حقوق

زینب کلایی

7

مهندسی معماری

محمد مشهدی محمدی

8

مهندسی مکانیک

محمد مشهدی محمدی
9 مهندسی عمران محمد مشهدی محمدی
10 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار حامد نجفی تیرتاشی
11 مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات حامد نجفی تیرتاشی
12 فقه و حقوق اسلامی علی اصغر غلامی
13 مدیریت فرهنگی و هنری محمد مشهدی محمدی
14 مدیریت مالی محمد مشهدی محمدی
15 مدیریت بازرگانی محمد مشهدی محمدی

 

کارشناسی ناپیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

کارشناس رشته

1

علمی کاربردی معماری

حامد نجفی تیرتاشی

2

مهندسی اجرایی عمران

محمد مشهدی محمدی

3

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

حامد نجفی تیرتاشی

4

مهندسی تکنولوژی برق ( شبکه های انتقال و توزیع )

حامد نجفی تیرتاشی

5

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

حامد نجفی تیرتاشی

6

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

حامد نجفی تیرتاشی

7

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

محمد مشهدی محمدی

8

مهندسی تکنولوژی ساختمان

 حامد نجفی تیرتاشی

9

مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی

حامد نجفی تیرتاشی

10

مهندسی تکنولوژی فنی رسانه

حامد نجفی تیرتاشی

11

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات - ICT

حامد نجفی تیرتاشی

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

کارشناس رشته

1

حقوق خصوصی

مهدی سروآزاد

2

روانشناسی بالینی

مهدی سروآزاد

3

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

علیرضا صفری

4

مهندسی برق و قدرت

علیرضا صفری

5

مهندسی برق و قدرت گرایش سیستم های قدرت

علیرضا صفری

6

مدیریت اجرایی

علیرضا صفری

7

مدیریت مالی

علیرضا صفری

8

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

علیرضا صفری

9

مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی

علیرضا صفری

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد