دسترسی سریع

ترم بندی دروس

 

کاردانی پیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

ترم بندی 

1

 نقشه کشی - معماری

دانلود

2

کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر

دانلود

3

الکتروتکنیک - برق صنعتی

دانلود

4

الکتروتکنیک - تأسیسات الکتریکی

 

5

الکترونیک- الکترونیک عمومی

 

6

علمی کاربردی حسابداری

دانلود 

7

تربیت بدنی

 

8

ساختمان -  کارهای عمومی ساختمان

 

9 مکانیک خودرو -  مکانیک خودرو دانلود 
10 تأسیسات - تبرید  
 11 ساخت و تولید - ماشین افزار
 
12 صنایع فلزی - صنایع فلزی  

 

کاردانی ناپیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

ترم بندی 

1

معماری - معماری

 

2

علمی کاربردی نرم افزارکامپیوتر 

 

3

کاردان فنی برق - الکترونیک

 

4

هنرهای تجسمی - گرافیک

 

5

تربیت دبیر فنی ساختمان

 

6

علمی کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT

 

 

کارشناسی پیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

ترم بندی 

1

مهندسی برق - قدرت

دانلود 

2

مهندسی برق - الکترونیک

 

3

زبان و ادبیات فارسی

 

4

مدیریت دولتی

دانلود ماقبل 95

دانلود 95 به بعد

5

روانشناسی

دانلود 

5

روانشناسی بالینی

دانلود

6

حقوق

دانلود 

7

مهندسی معماری

دانلود 

8

مهندسی مکانیک

دانلود 
9 مهندسی عمران دانلود 
10 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانلود  
11 مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات  
12 فقه و حقوق اسلامی  
13 مدیریت فرهنگی و هنری  
14 مدیریت مالی  
15 مدیریت بازرگانی دانلود  

 

کارشناسی ناپیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

ترم بندی 

1

علمی کاربردی معماری

دانلود 

2

مهندسی اجرایی عمران

دانلود 

3

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

دانلود 

4

مهندسی تکنولوژی برق ( شبکه های انتقال و توزیع )

 

5

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

دانلود 

6

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 

7

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

 

8

مهندسی تکنولوژی ساختمان

 

9

مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی

دانلود 

10

مهندسی تکنولوژی فنی رسانه

 

11

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات - ICT

 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

ردیف

رشته تحصیلی

ترم بندی 

1

حقوق خصوصی

دانلود 

2

روانشناسی بالینی

دانلود  

3

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

دانلود  

4

مهندسی برق و قدرت

 

5

مهندسی برق و قدرت گرایش سیستم های قدرت

دانلود  

6

مدیریت اجرایی

دانلود 

7

مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

دانلود 

8

مدیریت مالی

دانلود 

9

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

دانلود 

10

مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی

دانلود 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد