تيم همكاران

Kunena
پروژه منبع بازي همچون انجمن گفتگو نياز به زمان شخصي از همكاران مختلفي دارد. اين نسخه از انجمن ساز انجمن گفتگو حاصل دسترنج همين همكاران ميباشد :
 • Matias: توسعه دهنده انجمن گفتگو
 • coder4life: توسعه دهنده انجمن گفتگو
 • xillibit: توسعه دهنده انجمن گفتگو
 • fxstein: توسعه دهنده و مدير انجمن گفتگو از بزرگتري دنياي Yamaha Star VMax جامعه در www.starVmax.com/forum/
 • severdia: توسعه دهنده انجمن گفتگو
 • 810: نويسندگان انجمن گفتگو
 • svanschu: نويسندگان انجمن گفتگو
 • LittleJohn: نويسندگان انجمن گفتگو
 • sozzled: مدير انجمن گفتگو
 • Mortti: مدير انجمن گفتگو
 • Rich: مدير انجمن گفتگو
 • GoremanX: مدير انجمن گفتگو
 • CheechDogg: مدير انجمن گفتگو
 • Jiminimonka: مدير انجمن گفتگو
تشكر مخصوص ما به Beat و تيم تست كامپروفايلر, BoardBoss, madLyfe, infograf768 و Joomla! براي همكاري قابل توجه با انجمن گفتگو. علاوه بر اين اعضاي از www.kunena.org براي همكاري جهت پايدار و بدون اشكال بودن انجمن گفتگو. تشكر ما به تمام نويسندگان انجمن گفتگو!
همكاران ترجمه : ترجمه زبان فارسي انجمن گفتگو توسط تيم رسمي مترجمين فارسي انجمن گفتگو و الحاقات آن . با تشكر از اعضاي گروه ترجمه فارسي.
براي برگشت به انجمن اينجا را كليك كنيد
كپي رايت © 2008 - 2012 Kunena, مجوز: GNU GPL
Time to create page: 0.731 seconds
قدرت گرفته از انجمن گفتگو