دسترسی سریع

وضعیت تصویب فرم های صفر

وضعیت تصویب فرم های صفر

 

 کارشناسی ارشد - برق قدرت

 کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی

 کارشناسی ارشد - مدیریت دولتی

 کارشناسی ارشد - مدیریت اجرایی

 کارشناسی ارشد - مدیریت مالی

 کارشناسی ارشد - حقوق

 کارشناسی ارشد - حقوق مورخ 96/10/13

 کارشناسی ارشد - روانشناسی

 کارشناسی ارشد - مدیریت (کلیه گرایش ها) 01

 کارشناسی ارشد - مدیریت (کلیه گرایش ها) 02

 کارشناسی ارشد - مدیریت (کلیه گرایش ها) 03

 کارشناسی ارشد - مدیریت  04

 کارشناسی ارشد - مدیریت  05

 کارشناسی ارشد - مدیریت  9602

 کارشناسی ارشد - مدیریت  9603

 کارشناسی ارشد - مدیریت  9604

کارشناسی ارشد - مدیریت 9605

کارشناسی ارشد - مدیریت 9606 مورخ 97/04/05

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد