دسترسی سریع

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات:

 امانت به دانشجویان کاردانی و کارشناسی 2 جلد کتاب به مدت  10  روز و دانشجویان کارشناسی ارشد 3 جلد کتاب به مدت 15 روز می باشد که در صورت نیاز مجدد حتما باید تمدیدشود درغیراینصورت دانشجو جریمه خواهد شد . و به اساتید هیت علمی و اساتید مدعو 4 جلد کتاب  به مدت یکماه  امانت داده می شود .

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد