دسترسی سریع

فرم های پژوهشی

جهت دانلود فرم ها روی هر مورد کلیک نماید.

-  فرم مشخصات فعالیتهای پژوهشی اساتید (فرم شماره یک)

- فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

- فرم درخواست دریافت جایزه انتشار و چاپ مقاله

- فرم دریافت اطلاعات پژوهشی جهت تخصیص امتیاز

- بخشنامه های و آیین نامه های پژوهشی1

- بخشنامه های و آیین نامه های پژوهشی 2

- بخشنامه های و آیین نامه های پژوهشی 3

- بخشنامه های و آیین نامه های پژوهشی 4

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد