دسترسی سریع

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت


کارشناس دفتر ارتباط با صنعت:
میترا طالبی
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

 

شماره تلفن :

34533669 (011)

 

یکی از رسالت های مهم هر دانشگاهی انجام پژوهش های متعدد و مختلف در راستای کمک به حل مشکلات خود، جامعه و صنعت می باشد. در اکثر کشورهای پیشرفتة دنیا پژوهش ها بنابر نیاز جامعه و صنعت انجام می گیرد. به عبارت دیگر ابتدا یک مرحله نیازسنجی پژوهشی صورت گرفته و سپس پژوهش لازم طراحی و اجرا می گردد.

انجام این مرحله مستلزم ارتباط مؤثر پژوهشگران با بخش های مختلف جامعه است . به همین منظور در دانشگاه ها دفتری به نام دفتر ارتباط با صنعت و جامعه مشخص گردیده که وظیفه آن ایجاد و تسهیل ارتباط پژوهشگران با جامعه است.

 

شرح وظایف دفاتر ارتباط با صنعـت و جامعـه واحـدهای دانشگاه آزاد اسـلامی

- برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدید های علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضای هیئت علمی،کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور.

- دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع جهت بازدید و آشنایی با دانشگاه و شرکت در گروه های تخصصی در راستای توسعه و تعمیق بیشتر روابط و بررسی امکانات موجود در صنایع و دانشگاه جهت تحقیقات و پروژه های صنعتی.

- برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار، مجامع و نمایشگاهای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی.

- ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی اعم از کتاب، نشریه وغیره.

- بررسی مسایل و مشکلات بخش صنعت و ارائه طرحها و پروژه های کاربردی جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه معاونت پژوهشی.

- انجام برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصتهای مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه.

- هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاهی و نیز سازمان مرکزی

- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور.

- برنامه ریزی جهت تعیین اولویت بندی نیازهای پژوهشی وآموزشی بخش صنعت.

- تنظیم بانک اطلاعاتی از سوابق علمی و حرفه ای اساتید ونیروی فنی شاغل در دانشگاه.

- شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان و ارائه گزارش آن به معاونت پژوهشی.

- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت علمی کاربردی برای تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز صنعت و جامعه.

 

اهم فعالیت :

1 - کار آموزی ، کارورزی و بازدید های علمی و تحقیقاتی

- دریافت سهمیه کار آموزی ، نظارت بر نحوه انجام آن و گزارش به معاونت پژوهشی

- بستر سازی و کار یابی برای دانشجویان

- برگزاری سمینار نما یشگاهها و بازدید علمی و تحقیقاتی

2 - همکاری علمی و تحقیقاتی

- برآورد نیازها ، مشکلات و مسائل صنعت ، همچنین بررسی امکانات موجود د رصنایع جهت تحقیقات دانشگاهی
- تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و صنعت و نیز ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین ، صاحبان صنایع و کارشناسان دانشگاه (از طریق فن آوری اطلاعات )

3- طرحها،قراردادهای صنعتی و دوره های آموزشی کوتاه مدت

- عقد قرارداد و جذب پروژه های صنعتی ، تحقیقاتی و خدماتی فی مابین دانشگاه و صنعت

- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقاء سطح کیفی اطلاعات دانشجویان و شاغلین دانشگاه
- ارتباط با صنایع از استان جهت دستیابی به جدید ترین طرح ها و فناوری صنعتی با هماهنگی معاونت پژوهشی

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد