دسترسی سریع

کارشناس امور پژوهشی


کارشناس امور پژوهشی:
میترا طالبی
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

شماره تلفن :

34533669 (011)

 

اهم فعالیت :

- ايجاد شرايط لازم براي تشويق اعضاي هيأت علمي واحد به منظور ارائة طرح‌هاي تحقيقاتي، از طريق اعلام آيين‌نامه‌هاي سازمان مركزي به دانشكده‌ها و گروه‌هاي علمي.

- اطلاع از ميزان بودجة پژوهشي واحد در هر سال و ايجاد شرايط لازم به منظور هزينه كردن آن براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوب سازمان مركزي.

- شناسايي و معرفي اعضاي هيأت علمي محقق و دانشجويان مستعد و ايجاد شرايط لازم براي حمايت از آنان.

- برقراري ارتباط با مراكز توسعه در سطح استان و منطقه براي دريافت اولويت‌هاي تحقيقاتي و ايجاد زمينه‌هاي مناسب به منظورهمكاري پژوهشي با اين مراكز.

- تهية تقويم سالانة برگزاري سمينارهاي واحد و نظارت بر حسن اجراي سمينارهاي مصوب.

- نظارت بر پروژه‌هاي كارشناسي ارشد دانشجويان در چارچوب آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي سازمان مركزي.

- نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي تحقيقياتي مصوب و ارائة گزارش‌‌هاي به‌موقع از روند اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي

- نظارت بر امور انجمنهاي علمي

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد