دسترسی سریع

کارشناس امور دانش آموختگان

کارشناس امور دانش آموختگان : حدیقه عابدی
مدرك تحصيلي : کارشناسی زبان انگلیسی

 

شماره تلفن :

34538328 (011)

اهم فعالیت :

- انجام امور مربوط به صدور تائیدیه های مدارک تحصیلی برای مؤسسات و سازمان های مختلف، در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه.

- نظارت بر اجرای مقررات نظام وظیفه عمومی، درمورد معرفی فارغ التحصیلان مشمول، جهت انجام خدمت مقدس سربازی.

- نظارت بر انجام امور مربوط به ترجمه، وارسال مدارک فارغ التحصیلان و ریز نمرات به مؤسسات خارجی با هماهنگی دفتر فارغ التحصیلان سازمان مرکزی دانشگاه .

- نظارت بر انجام امور مربوط به طرح های رشته پرستاری و مامائی از قبیل صدور فرم فراغت از تحصیل و مجوز صدور مدارک تحصیلی با هماهنگی معاونت محترم علوم پزشکی سازمان مرکزی.

- کنترل پرونده های فارغ التحصیلی ، بررسی مدارک، گواهینامه موقت، دانشنامه ها و تحویل مدارک به افراد مشمول و افرادی که جهت تسویه حساب نهائی مراجعه نداشته اند.

 

جهت تسهيل در روند فارغ التحصيلي و استفاده بهينه از امكانات موجود و جلوگيري از هر گونه اتلاف وقت و صرف هزينه توجه و رعايت نكات زير ضروري است :

  • حتي الامكان سعي شود قبل از مراجعه حضوري به فارغ التحصيلان با تماس تلفني هماهنگي لازم انجام گيرد تا در صورت نياز حضورا مراجعه نماييد .
  • بر اساس مقررات دانشگاه گواهينامه موقت و دانشنامه تنها به فارغ التحصيل و يا وكيل قانوني وی  تحويل داده مي شود و به ساير افراد حتي بستگان درجه يك مانند پدر و مادر و همسر و … تحويل داده نخواهد شد.
  • با توجه به اينكه صدور مدرك المثني براي گواهينامه موقت يا دانشنامه امكان پذير نيست در حفظ و نگهداري آن نهايت جديت را معمول داريد.

تذكر : در صورتيكه گواهينامه موقت یا دانشنامه مفقود گرديد مراتب را در اسرع وقت كتبا به امور فارغ التحصيلان اعلام نماييد .

  • براي دريافت دانشنامه ارائه گواهينامه موقت به امور فارغ التحصيلان الزامي است.
  • فارغ التحصيلان مرد جهت دريافت گواهينامه موقت بايد كارت پايان خدمت يا معافيت دائم را ارائه نمايند.

تذکر: مشمولین با ارائه یکی از موارد زیر می توانند مدارک خود را تحویل بگیرند:

* گواهی اشتغال به تحصيل همراه با تصویر معافيت تحصيلي در دانشگاه جدید

* برگه اعزام به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن

 

خدمت نوینی از کانون فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

 

ترجمه دانشنامه و ریز نمرات بدون مراجعه حضوری(ارسال پستی ) باتائید اداره کل فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی ، وزارتدادگستری و وزارت امور خارجه

 

مرکز آموزش کانون فارغ التحصیلان برایرفاه  فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی درتمامی مقاطع تحصیلی اقدامبه راه اندازی سیستم ترجمه مدارک دانشگاهی نموده است.
بدین منظور شما بدونمراجعه حضوری به دانشگاه ، دارالترجمه ، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه و تنهابا ارسال مدارک دانشگاهی خود به سرعت می توانید ترجمه مدارک خود را با تائید وزارتدادگستری و امور خارجه دریافت کنید .

مرکز آموزش پس از دریافت مدارک فارغالتحصیلان ، ریز نمرات و کپی دانشنامه را برای اداره کل فارغ التحصیلان دانشگاهآزاد اسلامی ارسال نموده و پس از تائید توسط اداره کل فارغ التحصیلان مدارک برایدارالترجمه ها ارسال شده و پس از دریافت ترجمه ها مدارک جهت تائید وزارت دادگستری وامور خارجه توسط مرکزآموزش ارسال می گردد و پس از دریافت به آدرس پستی فارغالتحصیلان و دانشجویان  ارسال می شود.

هدف از ایجاد سیستم ترجمه

یکی از اهداف اصلی پروژه ترجمه بدون عیب و نقص مدارکبا در نظر گرفتن موارد امنیتی همچون حفظ فیزیکی مدارک و عدم افشای اطلاعات فارغالتحصیلان است. با مکانیزه نمودن و تجمیع ترجمه مدارک صرفه جویی زمانی ومالی برایفارغ التحصیلان (مانند عدم مراجعه شخصی برای تایید مدرک) بدست می آید. دیگر هدفپروژه افزایش سطح رضایت فارغ التحصیلان و افزایش ارزش نام کانون در بین عموم مردماست که به صورت غیر مستقیم نیز در کسب و کار کانون موثر است.

چه کسانی از این سیستم بهره مند میشوند؟

فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی اولین ذینفعاناین پروژه می باشند. ذینفعان کانون فارغ التحصیلان و دانشگاه آزاد اسلامی تاثیرپذیری مستقیم از این پروژه دارند. پس از آن عموم مردم از تاثیرات غیر مستقیم آنبهره مند می شوند (مانند صرفه جویی مالی برای خانواده های فارغ التحصیلان، کمتر شدنترافیک شهری و سفرهای بین شهری و ...).

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22895150 - 021 تماس حاصلفرمایید.

آدرس سایت کانون: www. trcga.ir

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد