دسترسی سریع

دفتر برنامه ریزی آموزش

 

مسئول برنامه ریزی آموزش: هما باقری
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

 

شماره تلفن :

34538330 (011)

 

اهم فعالیت :

- ايجاد هماهنگي و رفع تداخل در برنامه هاي ارائه شده ازسوي گروه ها است.

- كنترل برنامه ها از لحاظ رعايت تخصص در واگذاري دروس به اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو توسط مدیران گروه.

- رفع هرگونه تداخل اعم از تداخل در برنامه، استاد و يا كلاس هاي درس.

- بررسي برنامه هاي ارائه شده از سوي گروه ها از لحاظ تطابق آنها با دستورالعمل ها و بخشنامه ها .

- تنظيم سرفصل و رعايت پيش نياز، هم نياز و ترم يندي دروس.

- صدور ابلاغ تدريس اساتيد و ارسال به اداره هيات علمي جهت پرداخت حق التدريس.

- تنظيم اطلاعيه هاي انتخاب واحد دانشجويان و مشخص نمودن ايام انتخاب واحد هر رشته.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد