دسترسی سریع

معاون آموزشی


 

معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی : علیرضا نصیری خلیلی

مدرك تحصيلي : دکتری مدرسی معارف اسلامی

سوابق کاری :

 - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

- مدیر گروه معارف اسلامی

- مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

 

شماره تلفن :

 

34533558 (011)

 

در دانشگاه هر دانشجو در طول دوره تحصیلات خود بیشترین ارتباط را با حوزه آموزش دارد. مجموعه وظایفی که حوزه آموزش عهده دار است در تعیین نوع و کیفیت آموزش به دانشجویان تأثیرگذار می باشد، این حوزه عهده دار کليه امورآموزشي با رعايت قوانين، مقررات ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده از سازمان مرکزي است. نظارت بر کيفيت و فعاليت گروه هاي آموزشي و ايجاد هماهنگي ميان آنها از طريق شوراي آموزشي دانشگاه، نظارت بر برنامه ريزي آموزشي، برگزاري امتحانات پايان ترم، انجام مراحل ثبت نام، تلاش در گسترش کمي و کيفي رشته هاي آموزشي و نظارت بر پيشبرد انجام امور توسط بخش ها و کارکنان آموزشي از اهم وظايف حوزه آموزش است معاونت آموزشي متشکل از بخش هاي متعدد و مختلفي است که با همکاري و هماهنگي هم در جهت اجراي دقيق مقررات و ارائه خدمات آموزشي تلاش مي کند.

 

اهم فعالیت های معاون آموزشی

- اداره امور آموزشي واحد.

- نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه ها مطابق با سرفصل دروس و دستورالعمل هاي آموزشي صادره از سازمان مرکزي دانشگاه.

- تشکيل شوراي آموزشي واحد دانشگاهي به منظور راه حل مشکلات احتمالي.

- برنامه ريزي امور آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آن.

- بررسي پيشنهادات رسيده از گروه هاي آموزشي و يا دانشکده هاي تابعه و انعکاس آن به شوراي آموزشي واحد دانشگاهي و در صورت نياز ارسال نظرات و پيشنهادات تاييد شده به معاونت آموزشي دانشگاه.

- شرکت در شوراهاي دانشگاه بر حسب مورد و دعوت قبلي و ارائه پيشنهادها و طرح نارسايي هاي احتمالي.

- بررسي و ارزيابي فعاليت هاي آموزشي دانشکده هاي ذيربط و تهيه گزارش براي رياست واحد دانشگاهي.

- هدايت و راهنمايي پرسنل حوزه معاونت آموزشي به منظور بالا بردن کيفيت کار آموزشي و ارزشيابي کار آنان.

- ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان در هر نيمسال و انعکاس آن در سوابق و معرفي نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزاياي مربوطه.

- ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها.

- بررسي و اظهار نظر در خصوص موضوعات آموزشي که از طرف مقامات بالا ارجاع مي گردد.

- بررسي و پيشنهاد تاسيس و يا حذف رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف همراه با دلايل از طريق سلسله مراتب.

- بررسي و ارائه پيشنهادات سازنده در جهت بالا بردن کيفيت امور آموزشي.

- حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان از بدو ورود تا فراغت از تحصيل و طبقه بندي آنان.

- تطبيق کتاب ها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هيات علمي با متون ذکر شده در سرفصل هاي مصوب.

- هدايت و راهنمايي دانشجويان در مسايل آموزشي جهت پيشگيري از هرگونه نارسايي در امر آموزش آنان در دوران تحصيل با همکاري گروه هاي آموزشي.

- نظارت بر انتقالي و ميهماني دانشجويان.

- اداره و راهبري امور آموزشي واحد در چهارچوب سياست ها، مقررات و آيين نامه هاي مصوب و ايجاد هماهنگي بين مديريت ها و ادارات تابعه.

- همکاري با دانشکده ها و گروه هاي آموزشي و ايجاد هماهنگي بين دانشکده ها و واحدهاي تابعه.

- تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آن.

- رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی.

- برگزاري آزمون هاي دانشگاه آزاد اسلامي.

- برگزاري جلسات كميته انتظامي اساتيد و اجراي آراء صادره.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد