دسترسی سریع

معاون دانشگاه


 

معاون واحد : علیرضا نصیری خلیلی

مدرك تحصيلي : دکتری مدرسی معارف اسلامی

سوابق کاری :

 - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

- مدیر گروه معارف اسلامی

- مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

 

شماره تلفن :

 

34533556 (011)

 

در دانشگاه هر دانشجو در طول دوره تحصیلات خود بیشترین ارتباط را با حوزه آموزش دارد. مجموعه وظایفی که حوزه آموزش عهده دار است در تعیین نوع و کیفیت آموزش به دانشجویان تأثیرگذار می باشد، این حوزه عهده دار کليه امورآموزشي با رعايت قوانين، مقررات ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده از سازمان مرکزي است. نظارت بر کيفيت و فعاليت گروه هاي آموزشي و ايجاد هماهنگي ميان آنها از طريق شوراي آموزشي دانشگاه، نظارت بر برنامه ريزي آموزشي، برگزاري امتحانات پايان ترم، انجام مراحل ثبت نام، تلاش در گسترش کمي و کيفي رشته هاي آموزشي و نظارت بر پيشبرد انجام امور توسط بخش ها و کارکنان آموزشي از اهم وظايف حوزه آموزش است معاونت آموزشي متشکل از بخش هاي متعدد و مختلفي است که با همکاري و هماهنگي هم در جهت اجراي دقيق مقررات و ارائه خدمات آموزشي تلاش مي کند.

 

اهم فعالیت های معاون آموزشی

- اداره امور آموزشي واحد.

- نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه ها مطابق با سرفصل دروس و دستورالعمل هاي آموزشي صادره از سازمان مرکزي دانشگاه.

- تشکيل شوراي آموزشي واحد دانشگاهي به منظور راه حل مشکلات احتمالي.

- برنامه ريزي امور آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آن.

- بررسي پيشنهادات رسيده از گروه هاي آموزشي و يا دانشکده هاي تابعه و انعکاس آن به شوراي آموزشي واحد دانشگاهي و در صورت نياز ارسال نظرات و پيشنهادات تاييد شده به معاونت آموزشي دانشگاه.

- شرکت در شوراهاي دانشگاه بر حسب مورد و دعوت قبلي و ارائه پيشنهادها و طرح نارسايي هاي احتمالي.

- بررسي و ارزيابي فعاليت هاي آموزشي دانشکده هاي ذيربط و تهيه گزارش براي رياست واحد دانشگاهي.

- هدايت و راهنمايي پرسنل حوزه معاونت آموزشي به منظور بالا بردن کيفيت کار آموزشي و ارزشيابي کار آنان.

- ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان در هر نيمسال و انعکاس آن در سوابق و معرفي نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزاياي مربوطه.

- ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها.

- بررسي و اظهار نظر در خصوص موضوعات آموزشي که از طرف مقامات بالا ارجاع مي گردد.

- بررسي و پيشنهاد تاسيس و يا حذف رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف همراه با دلايل از طريق سلسله مراتب.

- بررسي و ارائه پيشنهادات سازنده در جهت بالا بردن کيفيت امور آموزشي.

- حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان از بدو ورود تا فراغت از تحصيل و طبقه بندي آنان.

- تطبيق کتاب ها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هيات علمي با متون ذکر شده در سرفصل هاي مصوب.

- هدايت و راهنمايي دانشجويان در مسايل آموزشي جهت پيشگيري از هرگونه نارسايي در امر آموزش آنان در دوران تحصيل با همکاري گروه هاي آموزشي.

- نظارت بر انتقالي و ميهماني دانشجويان.

- اداره و راهبري امور آموزشي واحد در چهارچوب سياست ها، مقررات و آيين نامه هاي مصوب و ايجاد هماهنگي بين مديريت ها و ادارات تابعه.

- همکاري با دانشکده ها و گروه هاي آموزشي و ايجاد هماهنگي بين دانشکده ها و واحدهاي تابعه.

- تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آن.

- رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی.

- برگزاري آزمون هاي دانشگاه آزاد اسلامي.

- برگزاري جلسات كميته انتظامي اساتيد و اجراي آراء صادره.

 

اهم فعالیت های معاون دانشجویی

- نظارت بر فعالیتهای فوق برنامه ، تربیت بدنی ، و خدمات مربوط به کمکها و تسهیلات رفاهی دانشجویان.
- تدوین و پیشنهاد اصولی کلی برنامه های مربوط به کمکها و تسهیلات رفاهی دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات.

- تهیه و پیشنهاد دستورالعملها و آئین نامه های مربوط به امور دانشجوئی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
- تهیه برنامه های لازم به منظور توسعه و تعمیم فعالیتهای ورزشی و تفریحات سالم و ترتیب برگزاری مسابقات ورزشی و سایر فعالیتهای مربوط.

- تهیه طرحهای لازم به منظور ایجاد و توسعه خوابگاههای دانشجوئی و نظارت بر حسن اداره آنها.
- ابلاغ شرح وظائف کارکنان تحت سرپرستی و آشنا نمودن آنان با و ظایف و مسئولیتهای پست سازمانی محوله.

- تهیه و تدوین خط و مشی هائی در جهت راهنمائی دانشجویان به منظور تخفیف و حل معظلات و مشکلات اجتماعی، فرهنگی، روانی و خانوادگی آنها.

- فراهم نمودن امکاناتی به منظور تشخیص استعدادها و توانائیهای دانشجویان و هدایت آنها در رشته های مختلف علمی، هنری، ورزشی و سایر فعالیتهای مشابه.

- مراقبت در حسن اجرای مقررات انضباطی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه با رعایت آئین نامه انضباطی دانشگاه مصوب ۱۹/۲/۷۵ هیات محترم امناء دانشگاه آزاد اسلامی.

- برقراری ارتباط با وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان مشمول.

- نظارت بر اجرای آئین نامه ها و دستور العملهای وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان و فارغ التحصیلان مشمول.

- نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارشهای مربوط به فعالیتهای حوزه معاونت دانشجوئی واحد جهت استحضار ریاست واحد دانشگاهی.

- پیشنهاد بودجه ، نیروی انسانی وسایر نیازمندیهای واحد و تهیه گزارشهای لازم برای ریاست واحد دانشگاهی .

- تهیه و تدوین خط مشی هائی در جهت راهنمائی دانشجویان و ارتقاء امور نقل وانتقالات، خوابگاه، امور شاهدو ایثارگر، نظام وظیفه

- دفتر مشاوره و دفتر نشریات و تشکل ها.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد