دسترسی سریع

معاونین پژوهش و فناوری قبلی


 

رئیس سابق اداره پژوهش و فناوری: ام البنین رمضان زاده بادلی

مدرك تحصيلي : دکتری حقوق خصوصی

سوابق کاری :

 1. - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

 

 

مسئول سابق رئیس اداره پژوهش و فناوری: فرشته مومنی

مدرك تحصيلي : دکتری آمار (گرایش استنباط)

سوابق کاری :

 1. فعالیت در سمت مسئول رئیس اداره پژوهش و فناوری  از آذر 95 الی اردیبهشت 97
 2. فعالیت در سمت رئیس باشگاه پژوهشگران جوان از شهریور 1395
 3. - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر از سال 84

 

 

رئیس سابق اداره پژوهش و فناوری: سید مقداد حسینی رستمی

مدرك تحصيلي : دانشجوی دکتری مکانیک - تبدیل انرژی

سوابق کاری :

 1. فعالیت در سمت مسئول رئیس اداره پژوهش و فناوری  از فروردین 94 الی آذر 95
 2. - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر از سال 93

رئیس سابق اداره پژوهش و فناوری: عبدالکریم الهی

مدرك تحصيلي : دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

سوابق کاری :

 1. فعالیت در سمت مسئول رئیس اداره پژوهش و فناوری  از اردیبهشت 94 الی فروردین 95
 2. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 85

 

رئیس سابق اداره پژوهش و فناوری : مهناز باقری

مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

سوابق کاری :

 1. فعالیت در سمت مسئول رئیس اداره پژوهش و فناوری  از آذر 92 الی اردیبهشت 94
 2. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 86

 

رئیس سابق اداره پژوهش و فناوری : عباس باقریان فرح آبادی

مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

سوابق کاری :

 1. فعالیت در سمت مسئول رئیس اداره پژوهش و فناوری  از اردیبهشت 92 الی آذر 92
 2. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 89

 

سرپرست سابق اداره پژوهش و فناوری : محمد سرخابی عبدالملکی

مدرك تحصيلي : کارشناسی کامپیوتر - نرم افزار

سوابق کاری :

 1. فعالیت در سمت مسئول رئیس اداره پژوهش و فناوری  از مهر 91 الی اردیبهشت 92
 2. کارشناس فناوری اطلاعات

 

رئیس سابق اداره پژوهش و فناوری : مجتبی مرادی

مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق کاری :

 1. فعالیت در سمت مسئول رئیس اداره پژوهش و فناوری  از مهر 90 الی مهر 91
 2. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 89

رئیس سابق اداره پژوهش و فناوری: امید جعفرزاده خوشرودی

مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

سوابق کاری :

 1. فعالیت در سمت مسئول امور پژوهشی از مهر 89 الی مهر 90
 2. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 86

 

رئیس سابق اداره پژوهش و فناوری : مرتضی قلی پور گشنیانی

مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت

سوابق کاری :

 1. فعالیت در سمت مسئول امور پژوهشی از سال 87 الی مهر 89
 2. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 85

مسئول سابق امور پژوهشی : ندیم اصغری

مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

سوابق کاری :

 1. فعالیت در سمت مسئول امور پژوهشی از سال 86 الی 87
 2. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 84

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
 • هیچ نظری یافت نشد