دسترسی سریع

کارشناس طرح و برنامه و بودجه

کارشناس طرح و برنامه و بودجه :  کلثوم ییلاقی اشرفی
مدرك تحصيلي : کارشناسی حسابداری

 

 

 

شماره تلفن :

34538327 (011)

 

هدف :

نهادينه سازي فرهنگ برنامه ريزي و عملياتي كردن بودجه بندي علمي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي .

اهم فعالیت :

- نظارت دقيق بر تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه .

- نظارت دقيق بر تهيه و تدوين پيش‌بيني‌ بودجه‌هاي ساليانه واحد منطبق با اهداف برنامه‌هاي توسعه واحد.

- تهيه و ارائه گزارش هاي دوره اي  در خصوص تحليل عملكرد بخشهاي مختلف واحد ( مانند معاونتهاي عمراني ، دانشجوي ، آموزشي، پژوهشي و ... )در زمينه برنامه هاي توسعه  و  بودجه بندي هاي ساليانه .

- نظارت بر تهيه و تنظيم گزارش عملكرد هزينه هاي پژوهشي واحد بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مربوطه .

- تهيه و تنظيم تقويم برگزاري جلسات ماهيانه كميته و اعلام آن به شوراي طرح وبرنامه و بودجه منطقه.

- دريافت و پيگيري مصوبات شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه و ساير امور محوله از طرف دفتر طرح وبرنامه و بودجه سازمان مركزي .

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد