دسترسی سریع

رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع

رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع : مهندس مهدی مختارپور

مدرك تحصيلي : فوق لیسانس مهندسی نرم افزار کامپیوتر

 

 

سوابق کاری :

  1.  

 

 شماره تلفن :

34538326  (011)

دانشگاه آزاد اسلامي كليه هزينه‌هاي سرمايه‌اي و جاري خود را از محل دريافت شهريه دانشجويان تأمين مي‌كند و هيچ بودجه‌اي از نهادهاي دولتي به اين دانشگاه كه سهم بالايي از آموزش عالي را در كشور به عهده دارد اختصاص نمي‌‌يابد.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهشهر مي‌كوشد تا در بخش اداره توسعه مدیریت و منابع با جذب نيروهاي متخصص و توانمند و مديريت و برنامه‌ريزي درست منابع مالي سرويس‌هاي مناسبي را در ابعاد مختلف به ويژه خدمات رفاهي به دانشجويان، اساتيد و كاركنان در اين واحد دانشگاهی ارائه دهد. 
اين حوزه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهشهر با كنترل و نظارت دقيق و مستمر بر امور اداري و مالي، اموال و دارائي‌هاي موجود در دانشگاه با اجراي صحيح آئين‌نامه‌ها و مقررات و تخصيص بودجه‌هاي لازم و راهبردي ، رفاه حال اساتيد، كاركنان و دانشجويان را در اين دانشگاه فراهم آورد.

 

اهم فعالیت حوزه اداره توسعه مدیریت و منابع

- سازماندهي فعاليت‌هاي مديريت‌هاي زيرمجموعه و تقسيم كار بين آنان و تهيه گزارشات ادواري از نحوة كار ادارات مذكور براي مقام مافوق.

- انجام بررسي‌هاي لازم به منظور گسترش واحد دانشگاهي با توجه به ضوابط مصوب تشكيلاتي و تهيه گزارش‌هاي مستند در اينمورد ضمن هماهنگي با دفتر تشكيلات و روش‌ها.

- پيش‌بيني برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان غير عضو هيئت علمي در صورت نياز و ارائه پيشنهادها‌ي لازم به رياست واحد دانشگاهي در اين مورد.

- نظارت بر تهيه و تنظيم ترازنامه ساليانه، صورت سود و زيان و ساير صورت‌هاي مالي و تنظيم تحليل‌هاي لازم مالي براساس ارقام مندرج در صورت‌هاي مذكور براي مقام مافوق.

- نظارت بر اجراي صحيح قوانين مالي و مالياتي و كسر به موقع كسور متعلقه از مشمولان آن و واريز به موقع به حساب‌هاي مربوطه در اجراي قوانين مالي و مالياتي مورد عمل.

- جذب و نگهداري شايسته‌ترين افراد براي تكميل كادر پرسنلي واحد دانشگاهي با رعايت ضوابط و مقررات و مصوبات تشكيلات مورد عمل.

- نظارت بر تهيه به موقع احتياجات واحد دانشگاهي از نظر ابزار كار اداري و فني و غيره.

- نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي ساختماني امور تأسيساتي و تعميراتي و بهداشت محيط در چارچوب خط‌مشي تعيين شده دانشگاه آزاد اسلامي.

- اتخاذ تصميم در مورد برنامة كار واحدهاي غير آموزشي تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي بين آنان.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد