دسترسی سریع

امور شاهد و ایثارگران

کارشناس امور شاهد و ایثارگران: علیرضا صفری سراجی
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

 


 

شماره تلفن :

34643201 (011)

 

تعریف:

دانشجوی شاهد و ایثارگر به دانشجوئی اطلاق می شود که حائز یکی از شرایط ایثارگری زیر باشد؛

- همسر و فرزند شهید، فرزند شهیده

- جانباز ۲۵% و بالاتر، همسر و فرزندان

- آزادگان ، همسرو فرزندان

اهم فعالیت :

- اجرای برنامه ها، طرح ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.

- انعکاس مشکلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم به منظور اتخاذ تصمیم مناسب.

- هماهنگی و ارتباط مؤثر با اعضای ستاد شاهد وایثارگر و زیر مجموعه های معاونت های عضو.

- اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات تسهیلات و خدمات.

- تهیه اطلاعات جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- برگزاری کلاس ها و دوره های تقویتی و گروه های درسی با شناسائی و جلب همکاری اعضای هیات علمی و دانشجویان موفق در راستای اجرای طرح های تقویت بنیه علمی؛ استاد مشاور و دوره های فشرده.

- تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب.

- اجرای طرح استاد مشاور.

- توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی به منظور پیشگیری و کاهش مشکلات تحصیلی.

- برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر و اساتید مشاور.

- پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسئوولان دانشگاهی و نهاد های ذیربط و ارائه خدمات رفاهی و کمک آموزشی به ایشان در چارچوب بودجه مصوب.

- جلب مشارکت دانشجویان شاهد وایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی.

- برگزاری مراسم، مسابقات، فعالیتهای علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.

- تهیه گزارش عملکرد شش ماهه در قالب های تعیین شده و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثار گر ،پس از تصویب در ستاد دانشگاه.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد