دسترسی سریع

تشکل و نشریات دانشجویی

 

مسئول تشکل ها و نشریات دانشجویی:
مدرك تحصيلي :

 

شماره تلفن :

(0152)

 

اهم فعالیت :

- برنامه ریزی لازم جهت حسن اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در رابطه با فعالیت تشکل ها.

- همکاری و تعامل با تشکل ها جهت اجرای بهتر سیاستها و دستورالعمل های ارسالی و مصوب از  سازمان مرکزی و هیات نظارت بر تشکل های واحد.

- ایجاد زمینه و فضای مناسب جهت برگزاری انتخابات مربوط به تشکل ها.

- نظارت بر فعالیت های تشکل ها به منظور ارزیابی عملکرد آن.

- تقویت بنیه فکری تشکل ها از طریق نشریات و کلاسهای آموزشی.

- همکاری و نظارت بر فعالیت های مدیران مسئول نشریات دانشجویی.

- برگزاری جلسات با حضور مدیران مسئول و سردبیران نشریات  به منظور تبادل نظر و ارتقاء سطح کیفی و کمی نشریات دانشجویی.

- تهیه و تنظیم گزارشات و مکاتبات اداری مورد نیاز جهت ارائه به معاونت دانشجویی و مسئولین مافوق.

- رسیدگی به امور مربوط به کار دانشجویی.

 

تشکل های دانشجویی

نظر به اهمیت و جایگاه ویژه ی دانشگاه و با توجه به نقش موثر تشکل های دانشجویی ، ضرورت سازماندهی فعالیت های دانشجویی در جهت پیشرفت و تعالی دانشگاه احساس می شود لذا تشکل های دانشجویی با اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام ، نظام مقدس جمهوری اسلامی، تابعیت از ولایت فقیه و در چارجوب قوانین و مقررات موضوعه در راستای دستیابی به اهداف دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کنند.

نشریات دانشجویی

دانشگاه به عنوان کانون علم و اندیشه و نیز پایگاه اطلاع رسانی ، انگیزه قدرتمندی در سوق دادن دانشجویان در فعالیت رسانه ای است . رشد و فزونی نشریات دانشجویی ضرورت بستر سازی مناسب جهت رشد نیروهای متعهد و متخصص و صاحب نظر ، ایجاد فراگیری مهارت های روزنامه نگاری ، افزایش رشد کمی و کیفی نشریات و تقویت روحیه ابتکار و نوآوری را دو چندان کرده است و دفتر نشریات دانشگاه اینگونه فعالیت ها را سازماندهی و حمایت می نماید.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد