دسترسی سریع

کمیته انضباطی

 

مسئول کمیته انضباطی:
مدرك تحصيلي :

 

شماره تلفن :

(0152)

 

چکیده آیین نامه کمیته انضباطی مربوط به امتحانات

بر اساس آئين نامه انضباطي با متخلفين به طور خيلي قاطع برخورد مي گردد لذا به كليه دانشجويان عزيز توصيه مي نمائيم حتماً قبل از شروع امتحان، تابلوهای اعلانات در زمينه تخلف هاي آموزشي را به دقت مشاهده و مطالعه و رعايت نمايند چرا كه عدم اطلاع از موضوع موجب سلب مسؤوليت از كسي نخواهد شد.

تقلب در امتحان

همراه داشتن هروسيله يا عاملي که موجب افزايش دانسته هاي دانشجو در جلسه امتحان شود، تقلب محسوب مي شود. از جمله: همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه يادداشت، موبايل، ام پي تري پلير، ماشين حساب (مگربامجوز استادمربوطه) ، استفاده از ماشين حساب ديگري، نوشتن اسم غيرواقعي روي برگ امتحاني، ترک جلسه امتحان پس از رويت سوالات و قبل از امضاي ليست حضور وغياب، برگرداندن سر و تقلب چشمي، فراهم نمودن شرايط براي استفاده ساير دانشجويان از پاسخنامه خود يا کمک به ديگران براي پاسخگويي به سوالات و ...

شايان ذکر است مراقبان جلسه امتحان درصورت رويت مورد تخلف ، با يادداشت نمودن نام و شماره صندلي گزارش تخلف را تنظيم مي نمايند و ملزم به دادن تذکر نمي باشند.

متخلف، به تنبیه « نمره 25/0 در درس مورد نظر كه تقلب در آن صورت گرفته است  و توبیخ كتبی و درج در پرونده دانشجو»  محكوم می‌شود.

در صورت تكرار تخلف، تنبیه به « نمره 25/0 در درس مورد نظر كه تقلب در آن صورت گرفته است، درج در پرونده دانشجو و منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال تحصیلی با احتساب سنوات »  قابل تشدید است.

 

خارج نمودن پاسخنامه ازجلسه امتحان، امحاء ورقه وپاره کردن آن

متخلف، به تنبیه « نمره 25/0 در درس مورد نظر كه تقلب در آن صورت گرفته است ، درج در پرونده دانشجو و منع موقت از تحصیل به مدت یك نیم سال با احتساب سنوات» محكوم می‌شود.

فرستادن دیگری به جای خود به جلسه  امتحان

متخلف، به تنبیه « نمره 25/0 در درس مورد نظر كه تقلب در آن صورت گرفته است، درج در پرونده دانشجو و منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال تحصیلی با احتساب سنوات» محكوم می‌شود.

فرد جایگزین به مراجع قضایی معرفی شده تا وفق مقررات مورد تعقیب قرار گیرد.

شركت به جای دیگری در امتحان

متخلف، به تنبيه « منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال تحصیلی با احتساب سنوات و  درج در پرونده دانشجو » محكوم می‌شود.

**** دانلود فرم دفاعیه ****

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد