تلفن و آدرس واحدها

تعداد بازدید: 24484

 

 نام

منطقه

 

آدرس، شماره تلفن، کد شهرستان و سایت اینترنتی واحد دانشگاهی

 

آبادان 6 بلوار آیت¬اله طالقانی، کدپستی: 36531/63178 صندوق پستی: 666
دورنگار: 4460111 تلفن: 15-4460113 (0631)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauabadan.ac.ir
آباده 1 فارس، آباده، بلوار شهید چمران، خ دانشگاه. کدپستی: 55955-73919
دورنگار: 3331077 تلفن: 4-3331071 (0751)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauabadeh.ac.ir
آباده طشک 1 استان فارس، آباده طشک، خ امام خمینی (ره)، کدپستی: 7493138644
دورنگار: 5724184 تلفن: 5723649 (0732)
آبدانان 11 ایلام، آبدانان، انتهای شهرک شهید باقر صدر، جنب ساختمان مخابرات.
کدپستی: 76119-69718 دورنگار: 6227700 تلفن: 2-6227701 و 6227730 (0842)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.217/219/205/98
ابرکوه 7 استان یزد، شهرستان ابرکوه، بلوار امام علی (ع)، کدپستی: 8931738111
صندوق پستی: 313 نمابر 6826425 تلفن: 13-6826412 و 6826000 (0352)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.abarkouhiau.ac.ir
ابهر 2 کیلومتر 4 جاده ترانزیت ابهر، خرمدره. کدپستی: 34367-45619
دورنگار: 5226988 تلفن: 5272603 و 5226080 (0242)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-abhar.ac.ir
آذرشهر 13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان آذرشهر، خ امام خمینی (ره)، جنب بیمارستان شهید مدنی. کدپستی: 53119-53719 صندوق پستی: 153-53717
دورنگار: 4223525 تلفن: 3-4237370 (0412)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauazar.ac.ir
اراک 5 میدان امام خمینی (ره)، بلوار امام خمینی (ره)، شهرک دانشگاهی امیر کبیر.
صندوق پستی: 567/38135 تلفن: 9-4132451 (0861)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-arak.ac.ir
اردبیل 2 میدان بسیج، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی. کدپستی: 31567-56157
تلفن: 7718907 و 22-7728080 و 29-7728024 و 24-7729820 (0451)
info@ iauardabil.ac.ir www. iauardabil.ac.ir
اردستان 4 میدان انقلاب، بلوار دانشجو، خیابان دانشگاه. صندوق پستی: 117/83815
دورنگار: 5242047 تلفن: 8-5242046 (0362)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauard.ac.ir
اردکان 7 کیلومتر 5 جاده تهران. صندوق پستی: 89515176 تلفن: 50-7273845 (0352)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauardakan.ac.ir
اردل 4 بلوار شهدا – چهارراه مخابرات کدپستی: 134 دورنگار: 6224040 تلفن: 6224041
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
ارسنجان 1 فارس، ارسنجان. صندوق پستی: 168-73761
دورنگار: 3-7622482 تلفن: 12-7623908 (0729)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Iaua.ac.ir
ارومیه 2 خ شهید دکتر بهشتی، مرکز آموزشی عالی شماره 1 کدپستی: 44867-57159
دورنگار: 3460980 تلفن: 6-3440094 (0441)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaurmia.ac.ir
آزادشهر 10 گلستان، آزادشهر، خ شهید رجایی، کدپستی: 89985-49617 صندوق پستی: 30
دورنگار: 6724003 تلفن: 6-6722223 (0174)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauaz.ac.ir
آستارا 3 جاده کمربندی آستارا ـ رشت، روبروی پل هوایی. کدپستی: 83159-43919
تلفن: 5252300 و 5252220 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau.astara.ac.ir
آستانه 5 خیابان امام حسین (ع). صندوق پستی: 115-38715 تلفن: 4434816 (0862)
استهبان 1 فارس، استهبان، بلوار امام رضا (ع). کدپستی: 64747-74518
دورنگار: 4222129 تلفن: 5-4225001 و 13-4240011 و 424009 (0732)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauestahban.ac.ir
اسدآباد 5 خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: 38858-65418
دورنگار: 3336003 تلفن: 2-3336001 (0812)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauas.ac.ir
اسفراین 9 خیابان امام رضا (ع). تلفن: 7232214 و 7224995 و 7221995 (0585)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauesfa.ac.ir
اسکو 13 خ فرمانداری، میدان شهید فهمیده. کدپستی: 34615-53518
صندوق پستی: 1161-53518 دورنگار: 3221100 تلفن: 3221212 (0412)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauosku.ac.ir
اسلام آباد غرب 11 انتهای بلوار راه کربلا کدپستی: 83146-67617 دورنگار: 5244044 تلفن: 3-5244041(0832)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-ea.ac.ir
اسلامشهر 8 میدان نماز، خ صیاد شیرازی. کدپستی: 3314767653 تلفن: 7-2358105 (0228)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iiauac.ir
آشتیان 5 استان مرکزی، شهرستان آشتیان، بلوار امام خمینی (ره). کدپستی: 13347-39618
دورنگار: 7222627 تلفن: 7222880 (0862) www.aiau.ac.ir
اشکذر 7 کیلومتر 5 جاده یزد ـ تهران، کدپستی: 8941613695 صندوق پستی: 138-89415
دورنگار: 3625952 تلفن: 3625951 (0352)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauashkezar.ac.ir
اصلاندور 2 شهرستان پارس آباد، اصلاندوز، کمپ سازمان آب. کدپستی: 38557-56981
دورنگار: 7823624 تلفن: 7873614 (0452)
اقلید 1 بلوار پاسداران. کدپستی: 85939-73818
دورنگار: 4252181 و 4252212 تلفن: 4252600 (0752)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaueghlid.ac.ir
امیدیه 6 بلوار دانشگاه، کدپستی: 93719-63731 صندوق پستی: 164 دورنگار: 3222533
تلفن: 5-3223434 (0652) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauo.ac.ir
انار 7 کرمان، شهرستان انار، بلوار خلیج فارس. کدپستی: 7741943615 تلفن: 5-3220033 (0392)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.anariau.ac.ir
اندیمشک 6
جاده انقلاب، خیابان دانشگاه، بلوار دانشجو. کدپستی: 449 دورنگار: 40792 تلفن: 3-40821
www.iauandimeshk.ac.ir
انگوت 2
شهرستان گرمی، شهر انگوت، میدان امام (ره)، جنب بخشداری. کدپستی: 13383-56581
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauangut.ac.ir
الیگودرز 5
جاده کمربندی، میدان دانشجو. صندوق پستی: 159 دورنگار: 2234631 تلفن: 4-2234731 (0664)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-aligudarz.ac.ir
اهر 13
کیلومتر 2 جاده اهر ـ تبریز. دورنگار: 2227872 تلفن: 2228211 و 2232163 (0426)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-ahar.ac.ir
اهرم 16 بوشهر، تنگستان، اهرم، خیابان ساحلی. کدپستی: 33665-75516
دورنگار: 5225039 تلفن: 2008-5226008 (0772)
Ir.ac.info@iauahram www.ir.ac.iauahram
اهواز 6 بزرگراه گلستان، فلکه فرهنگشهر. کدپستی: 68875-61349 صندوق پستی: 1915
دورنگار: 3329200 تلفن: 4-3348420 (0611) www.iauahvaz.ac.ir
آیت¬اله آملی 3 جاده قدیم آمل به بابل، فرعی دانشگاه. کدپستی: 43358-46151 صندوق پستی: 678
دورنگار: 2552782 تلفن: 3-2552150 (0 121)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauamol.ac.ir
ایذه 6 میدان دانشجو، بلوار زاگرس. صندوق پستی: 195/63915
دورنگار: 5231068 تلفن: 5222040 و 5224040 (0692)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.izehiau.ir
ایرانشهر 14 سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهر، بلوار بلوچ. کدپستی: 9914773677
دورنگار: 2224812 تلفن: 2222730 و 2222729 (0547)
www.iauiranshahr.ac.ir
ایلام 11 انتهای بلوار دانشجو، صندوق پستی: 447 دورنگار: 2227531 تلفن: 8-2227526 (0841)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.ilam-iau.ac.ir
ایلخچی 13 خیابان امام خمینی (ره). کدپستی: 1148-53581
دورنگار: 2226062 تلفن: 9-2226060 (0412)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
ایوان غرب 11 کیلومتر 2 جاده ایلام. دورنگار: 3238117 تلفن: 18-3238116 (0842)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www2.iau11.ir/ivan
بابل 3 کیلومتر 3 جاده بابل به قائمشهر. کدپستی: 37381-47471 صندوق پستی: 755
دورنگار: 2267555 تلفن: 4-2267680 (0111)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.baboliau.ac.ir
بادرود 4 میدان غدیر، بلوار دانشگاه. کدپستی: 136/87665 دورنگار: 4347001
تلفن: 3-4347002 (0362) badrood_iau_ac www.badroudiau.ac.ir
باغملک 6 کیلومتر 2 جاده ابوالعباس. صندوق پستی: 135 دورنگار: 4220043 تلفن: 4220044
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaubaghmalek.ac.ir
بافت 7 انتهای بلوار دانشگاه، صندوق پستی: 175-78515
دورنگار: 4220023 تلفن: 4222058 و 4222028 (0347)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaubaft.ac.ir
بافق 7
میدان دانشجو، بلوار آهن. صندوق پستی: 344-89715
دورنگار: 4220107 و 5-4220104 تلفن: 4224435 و 4224230 (0352)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.prbafgh.ir
بجنورد 9
امتداد خ 17 شهریور جنوبی، خ دانشگاه آزاد اسلامی. کدپستی: 9417694686
دورنگار: 2296977 تلفن: 94-2296982 (0584)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.bojnourdiau.ac.ir
بردسکن 9 خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، کیلومتر دوم جاده بردسکن ـ کاشمر.
کدپستی: 9681913118 دورنگار: 7226201 تلفن: 7226200 (0532)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaubc.ac.ir
بردسیر 7 استان کرمان، شهرستان بردسیر، بلوار دانشجو. کدپستی: 7841669631
دورنگار: 5221002 تلفن: 3-5228270 و 5221958 و 5221900 (0342)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.bardsiriau.ac.ir
بروجرد 5 میدان نواب، خیابان یادگار امام. کدپستی: 691523111 صندوق پستی: 518
دورنگار: 4453013 تلفن: 5-4453000 (0663)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaub.ac.ir
بروجن 4 چهار محال و بختیاری، بروجن، کیلومتر 2 جاده مبارکه، روبروی شهرک صنعتی
صندوق پستی: 141/88715 دورنگار: 4229220 تلفن: 4223812 (0382)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauboroujen.ac.ir
بستان آباد 13 انتهای خیابان آزادی، جنب شهرک فرهنگیان. کدپستی: 5491874451
دورنگار: 4123600 و 4120802 تلفن: 4123666 و 4120801 (0432)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaubos.ac.ir
بم 7 بلوار دانشگاه آزاد اسلامی. صندوق پستی: 184-76615
دورنگار: 2510632 تلفن: 3-2511850 (0344)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaubam.ac.ir
بناب 13 میدان امام علی (ع). کدپستی: 85169-55517 صندوق پستی: 134/55518
دورنگار: 7230393 تلفن: 5-7238893 (0412)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Bonabiau.ac.ir
بندر انزلی 3 غازیان، خیابان آیت¬الله پیشوایی، جنب بازار گیلار، ساختمان مرکزی.
کدپستی: 88693-43169 دورنگار: 3242085 تلفن: 4-3242093 (0181)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Bandaranzaliiau.ac.ir
بندر جاسک 15 هرمزگان، بندر جاسک، بلوار امام خمینی(ره). صندوق پستی: 118-79795
دورنگار: 5220110 تلفن: 8-5314956 (0766)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.amuzesh.jaskiau.ir
بندر عباس 15 چهار راه نخل ناخدا، بلوار دانشگاه، پردیس. کدپستی: 7915893144
صندوق پستی: 1311/79158 دورنگار: 6665510 و 6670248 تلفن: 4-6665500 (0761)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauba.ac.ir
بندر کنگان 16
بوشهر، شهرستان کنگان، خ دولت، کدپستی: 7557146845 تلفن: 12-7228310 (0772)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.kangan.ac.ir
بندر گز 10 خیابان شهید اسدی عرب، کوچه شهید عبدالرحمان کردی، صندوق پستی: 119-48715
دورنگار: 3725070 تلفن: 3722780 (0173)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.bandargaz.iau.ir
بندر گناوه 16 چهار راه معلم، خیابان دانشگاه، روبروی شهر شادی. کدپستی: 13411-75319
دورنگار: 3248450 تلفن: 400-3248399 (0772)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaugenaveh.ac.ir
بندر لنگه 15 بلوار معلم، جنب راهنمایی رانندگی. کدپستی: 94565-79717
دورنگار: 2225150 تلفن: 2225151 (0762)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaubl.ac.ir
بهاباد 7 یزد، بهاباد، خیابان امام خمینی، خیابان فرعی شهدای جلیلی. کدپستی: 34787-89761
دورنگار: 472233 تلفن: 1001-4721000 (0352)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.bahabadiau.ac.ir
بهار 5 همدان، شهرستان بهار، پایین¬تر از میدان آزادگان. کدپستی: 44378-65319
دورنگار: 4227199 تلفن: 2-4229571 (0812)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaubah.ac.ir
بهبهان 6 کمربندی شهید کرم نسب، خیابان دانشگاه. کدپستی: 13198-63617
دورنگار: 4220109 تلفن: 7-4220105 (0671)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.behbahaniau.ac.ir
بهرمان 7 رفسنجان، بهرمان، بلوار حضرت امام (ره).
دورنگار: 3721701 تلفن: 3721702 و 3721705 و 3729185 (0392)
بهشهر 3 خیابان امام خمینی (ره)، راه بند. کدپستی: 78858-48518
دورنگار: 5240002 تلفن: 5251222 و 5240003
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaubeh.ac.ir
بوشهر 16 عالی شهر. کدپستی: 751961955
دورنگار: 5682305 تلفن: 9-5682308 و 5683700 (0771)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauboushehr.ac.ir
بوکان 2
بلوار استاد مه ژار. کدپستی: 33986-7356716 دورنگار: 635141 تلفن: 6335140 (0282)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau.boukan.ac.ir
بومهن 12
بلوار امام خمینی (ره). ایستگاه حاج منصور. صندوق پستی: 157/16555
دورنگار: 76235533 تلفن: 76235656 و 76235511 (021)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
بویین زهرا 12
کیلومتر 3 جاده تهران، جنب بیمارستان امیرالمومنین (ع). کدپستی: 3451686799
دورنگار: 4225316 تلفن: 14-4226112 (0282)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.buiniau.ac.ir
بیجار 11
استان کردستان، بیجار، میدان محمودآباد. صندوق پستی: 356-66515 تلفن: 6-4234415 (0872)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaubijar.ac.ir
بیرجند 9 خ آیت¬الله غفاری، صندوق پستی: 33 دورنگار: 4342171 تلفن: 5-4342260 و 5-4342001 (0561)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaubir.ac.ir
بیضا فارس 1
فارس، بیضا. کدپستی: ص پ 61102-73631 دورنگار: 7623256 تلفن: 60-7623257 (0712)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.biau.ac.ir
بیله سوار 2
میدان مرزداران. کدپستی: 33986-56719 دورنگار: 8227814 تلفن: 6-8227815 (0452)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaubsm.ac.ir
بین الملل خلیج فارس 6 خرمشهر، کوی آریا، خیابان شهید کریم پور. دورنگار: 4235775 تلفن: 7-4237255 (0632)
www.pgiec.iau.ac.ir www.pgiec.iau.ir
بین¬المللی جلفا 13 آذربایجان شرقی، جلفا، منطقه آزاد ارس، انتهای خ همام، پایین تر از اداره گمرک جلفا.
کدپستی: 37331-54417 دورنگار: 3025252 تلفن: 3022397 و 3025588 (0492)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauj.ac.ir
بین¬المللی کیش 15 خیابان سنایی، ساختمان کیش ایر، طبقه اول، واحد 506.
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Iaukish.ir
پارس آباد مغان 2 خ جهاد کشاورزی، فلکه دانشگاه. کدپستی: 53356/56918
دورنگار: 7229110 تلفن: 33-7220031
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaupmogan.ac.ir
پارسیان 15 خیابان امام خمینی (ره)، میدان جمهوری اسلامی.
دورنگار: 4625602 تلفن: 2-4625601 (0764)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.parsianiau.ac.ir
پردیس 12 کیلومتر 25 جاده آبعلی، روبروی سایت ماهواره-ای فاز 4. کدپستی: 1658174583
صندوق پستی: 135/16555 دورنگار: 76281213 تلفن: 11-76281010 (021)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Pardisiau.ac.ir
پرند 8 آزاد راه تهران ـ ساوه، شهر جدید پرند کدپستی: 3761396361 دورنگار: 4723254 تلفن: 2-4720061 (0229)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.piau.ac.ir
پیرانشهر 2 آذربایجان غربی، پیرانشهر، ابتدای مولوی غربی. دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پیرانشهر.
کدپستی: 36163-57816 دورنگار: 4232412 تلفن: 4232411 (0444)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.piranshahr-iau.ac.ir
تاکستان 12 کیلومتر 5 جاده همدان، نرسیده به سه راهی شامی شاپ. کدپستی: 49479-34819
دورنگار: 5226014 تلفن: 5226045 و 4-5270130 (0282)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.tiau.ac.ir
تالش 3 روبروی ایستگاه رشت، جنب مدرسه فتح طولارود. کدپستی: 95985-43717
دورنگار: 4240059 تلفن: 8-4240056 (0182)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iautalesh.ac.ir
تایباد 9 کیلومتر 2 جاده مشهد. کدپستی: 94676-95918 دورنگار: 4221002 تلفن: 3-4233540 (0529)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Taybad.ac.ir
تبریز 13 ضلع شرقی اتوبان پاسداران. کدپستی: 5157944533
دورنگار: 3317146 تلفن: 5-3318681 (0411)
http://mail.iaut.ac.ir:3000 www.iaut.ac.ir
تربت جام 9 خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر 6 جاده مشهد. کدپستی: 9/95719
دورنگار: 2210080 تلفن: 2210222 (0528) www.iautj.ac.ir
تربت حیدریه 9 کیلومتر 7 جاده تربت، مشهد. صندوق پستی: 140
دورنگار: 2294952 تلفن: 61-2294954 (0531)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iautorbat.com
ترکمانچای 13 خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: 16761-53351
دورنگار: 3222060 تلفن: 1-3222060 (0424)
تفت 7 خیابان ساحلی شمالی، کوی دانشگاه آزاد اسلامی. صندوق پستی: 155-89915
دورنگار: 6228090 و 6223241 تلفن: 6228000 و 6225901 (0352)
تفرش 5 میدان معلم، جاده معین آباد. صندوق پستی: 164/39515
دورنگار: 6226700 تلفن: 9-6224136 (0862) WWW.IAUTB.ac.ir
تکاب 2 خیابان امام (ره) – خیابان نماز کدپستی: 5991878443 تلفن: 5234442 (0482)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
تنکابن 3 کیلومتر 3 جاده چالوس، صندوق پستی: 586/46815
دورنگار: 4274409 تلفن: 9-4271105 (0192)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.tonekaboniau.ac.ir
تهران الکترونیکی 8 میدان ونک، خ ملاصدرا، خ شیراز جنوبی، کوچه سرو، شماره 7.
کدپستی: 1435884381 دورنگار: 22262045 تلفن: 4-22924401 (021)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauec.ac.ir
تهران پزشکی 8 خیابان دکتر شریعتی، زرگنده. کدپستی: 1916893813 تلفن: 7-2200666 (021)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iautmu.ac.ir
تهران جنوب 8 خ کریمخان زند، خ ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، شماره 209.
صندوق پستی: 4435/11365 دورنگار: 88830831 تلفن: 30-88830826 (021)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.azad.ac.ir
تهران دندانپزشکی 8 پاسداران، نیستان 10، پلاک 4. کدپستی: 1946853314 تلفن: 3-22564571 (021)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.dentaliau.ir
تهران شرق
تهران شرق(قیام دشت) 8 جاده خاوران، شهرک قیام دشت، انتهای خیابان شهید باهنر. کدپستی: 1866113118
صندوق پستی: 163/33955 دورنگار: 33584011 تلفن: 9-33594950 (021) www.qdiau.ac.ir
تهران شمال 8 پاسداران، گلستان پنجم، نرسیده به میدان هروی، خ مکران جنوبی، پلاک 93. ص پ : 936/19585
کدپستی: 1667974783 دورنگار: 22949650 تلفن: 22977859 و 3-22977862 (021)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-tnb.ac.ir
تهران علوم تحقیقات 8 میدان پونک، انتهای اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک. کدپستی: 1477893855
صندوق پستی: 775/14515 دورنگار: 44867141 و 82-44865179 تلفن: 3-44865100 (021)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.srbiau.ac.ir
تهران علوم دارویی 8 تهران، خیابان دکتر شریعتی، قلهک، اول خیابان یخچال، صندوق پستی: 6466-19395
دورنگار: 22602059 تلفن: 5-22640051 (021)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaups.ac.ir
تهران غرب
تهران غرب(سما) 8 بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل همت، انتهای خ شهید آذری، جنب شهرک هما.
کدپستی: 1461988631 صندوق پستی: 835-16315
دورنگار: 44220858 تلفن: 9-44220677 و 7-44220856 (021)
www.wtiau.ac.ir
تهران مرکزی 8 خ آزادی، خ اسکندری شمالی، خ فرصت شیرازی، پلاک 136. کدپستی: 1419953491
دورنگار: 66428972 تلفن: 66436684 و 66436682 (021)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauctb.ac.ir
تویسرکان 5 بلوار حضرت حیقوق نبی (ع). صندوق پستی: 163
دورنگار: 4225353 تلفن: 5-4226634 (0852)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.toyserkaniau.ac.ir
تیران 4 تیران، ابتدای بلوار آیت¬اله امامی. تلفکس: 3229150 (0332)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaut.ir
جاسب 5 دلیجان، جاسب، شهرک واران. کدپستی: 37941
دورنگار: 4323512 تلفن: 13-4323511 (0866)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Iaujasb.ac.ir
جهرم 1
کدپستی: 355/74135 دورنگار: 3331019 تلفن: 2-3336701 و 4447002 (0791)
جویبار 3 به سمت دریا، منطقه ساحلی چپکرود. صندوق پستی: 86131-47761
دورنگار: 3363190 تلفن: 6-3363191 (0124)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.jouybariau.ac.ir
جیرفت 7 خیابان دانشجو. دورنگار: 2413535 تلفن: 3-2413530 و 2412900 و 2412100 (0348)
Jiroft این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauji.ac.ir
چابهار 14 منطقه آزاد تجاری و صنعتی، مجتمع تیس، طبقه اول.
دورنگار: 2221528 تلفن: 2221541 (0545)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.chiau.atspace.com
چالدران 2 خیابان شهید نیکخواه. کدپستی 5871743671
دورنگار: 3626527 تلفن: 3626527 (0462) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
چالوس 3 خیابان 17 شهریور، روبه¬روی مسجد امام حسین (ع). صندوق پستی: 397/46615
دورنگار: 2226605 تلفن: 4-2226601 (0191)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauc.ac.ir
حاجی آباد 15 بلوار دانشگاه، پردیس. کدپستی: 55773-79391 صندوق پستی: 135
دورنگار: 4225662 تلفن: 4225662 (0763) www.iauha.ac.ir
خارک 16 خیابان شهدا. صندوق پستی: 136 دورنگار: 2222845 تلفن: 22224 و 2822847 (0772)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaukharg.ac.ir
خاروانا 13 آذربایجان شرقی، خاروانا، خ امام (ره). کدپستی: 5448116366
دورنگار: 3622345 تلفن: 3622365 و 3622344 (0427)
خاش 14 خیابان امام خمینی (ره)، جنب میدان معلم. کدپستی: 9891754145
دورنگار: 4223871 تلفن: 4229310 و 4223870 (0543)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaukhash.ac.ir
خامنه 13 خ شیخ محمد خیابانی. کدپستی: 45795-53841
دورنگار: 2344145 تلفن: 2342761 و 2344144 (0472)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.khamenehiau.ac.ir
خدابنده 2 میدان هجرت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده. دورنگار: 4228060 تلفن: 4225770(0242)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.khiau.ac.ir
خرم آباد 5 کیلومتر 5 جاده تهران، مجتمع دانشگاهی آیت-اله کمالوند. صندوق پستی: 536/68135
دورنگار: 6200392 تلفن: 20-6200010 (0661)
www.IAUKHO.IR
خرمشهر 6
کوی معین. کدپستی: 6417943111 صندوق پستی: 333
دورنگار: 4240088 تلفن: 9-4240086 (0632)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Iaukho.ac.ir
خلخال 2
خ ولی عصر. کدپستی: 31367-56817 صندوق پستی: 185
دورنگار: 4254905 تلفن: 22-4251220
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Aukh.ac.ir
خمین 5
بلوار شهدای دانشجو، بلوار دانشگاه، شهرک دانشگاهی. صندوق پستی: 171-38815
دورنگار: 2337820 تلفن: 6-2337801 (0865)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaukhomein.ac.ir
خمینی شهر 4 منظریه، انتهای بلوار دانشجو. صندوق پستی: 119-84175
دورنگار: 3660088 تلفن: 14-3660011 (0311)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaukhsh.ac.ir
خنج 1 آخر بلوار خاتم الانبیاء (ص)، کدپستی: 68398-74431
دورنگار: 4523031 تلفن: 4525020 (0782)
خوراسگان 4 اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه. کدپستی: 8166117677
دورنگار: 5354060 تلفن: 9-5354001 (0311)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.khuisf.ac.ir
خورموج 16 بلوار دانشجو بعد از پل زیرگذر. صندوق پستی: 165-75425
دورنگار: 6240286 تلفن: 8-6240287 (0772)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaukh.ac.ir
خوی 2 آ.غ، خوی، بلوار ولایت فقیه، کیلومتر 5 جاده خوی ـ سلماس. کدپستی: 175/58135
دورنگار: 2553304 تلفن: 6-2550001 (0461)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaukhoy.ac.ir
داراب 1 میدان سرداران. کدپستی: 83143-74817 دورنگار: 6233900 تلفن: 4-6233990
www.Iaudarab.ac.ir
داریون 1 شیراز ـ داریون، بلوار امام خمینی، روبروی مخابرات. کدپستی: 7146114949
دورنگار: 2715275 تلفن: 8-2715274 (0711)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaudariun.ac.ir
دامغان 10 میدان سعدی، بلوار چشمه علی. کدپستی: 3671639998
دورنگار: 5245344 تلفن: 4-5256002 و 15-5236813 (0232)
www.Damghaniau.ac.ir
درگز 9 خراسان رضوی، شهرستان درگز، انتهای خ امام خمینی (ره). کدپستی: 86463-94919
تلفن: 5228551 (0582) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.d-iau-ac.ir
دره شهر 11 خ نیروی هوایی، بالاتر از اداره مخابرات. دورنگار: 5226895
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-dar.ir
دزفول 6 کوی آزادگان، بلوار دانشگاه. کدپستی: 45169-64616 صندوق پستی: 313
دورنگار: 6260890 تلفن: 9-6260601 (0641)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaud.ac.ir
دشتستان 16 برازجان، خیابان بیمارستان مهر، روبروی دادگستری. کدپستی: 7561888711
دورنگار: 4241292 تلفن: 5-4249121 (0773)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.diau.ac.ir
دلیجان 5 کیلومتر 5 محور دلیجان،سلفچگان – کدپستی: 387/37915
www.iau-delijan.ac.ir این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
دماوند 8 بلوار شهید بهشتی، میدان معلم. کدپستی: 78911-39718
دورنگار: 5227000 و 5228839 تلفن: 9-5228181 (0221)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.damavandiau.ac.ir
دهاقان 4 کدپستی: 111-86415 دورنگار: 2622240 و 2622210 تلفن: 4-2624051 (0322)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
www.Dehaghanun.com
دهدشت 16 کدپستی: 7571763111 دورنگار: 3228929 تلفن: 3221628-3278938 (0744)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaudehdasht.ac.ir
دهلران 11 ایلام، دهلران، خ شهدای مهاجر، جنب پارک شقایق. کدپستی: 6981843399
صندوق پستی: 69816146 دورنگار: 7228903 تلفن: 2-7228901 (0842)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaudehloran.ac.ir
دورود 5 دورود لرستان، میدان حضرت ابوالفضل (ع). کدپستی: 99989-68816
دورنگار: 4232626 تلفن: 5-42350003 (0665)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-doroud.ac.ir
دولت آباد 4 بلوار دانشگاه. کدپستی: 8341811111 صندوق پستی: 158-83415
دورنگار: 5828667 و 5829097 تلفن: 5-5829090 (0312)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaudolatabad.ac.ir
دیلم 16 استان بوشهر، بندر دیلم، جاده دیلم به خوزستان،. کدپستی: 13319-75361
دورنگار: 4244019 تلفن: 18-4244016 (0772)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.deylamiau.ac.ir
رامسر 3 خیابان شهید عباس فدا. کدپستی: 57414-46917
دورنگار: 5225810 تلفن: 5223906 و 5224206 (0192)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauramsar.ac.ir
رامهرمز 6 میدان توحید، کیلومتر 1 جاده اهواز، ایذه. صندوق پستی: 151/63825
دورنگار: 2228630 تلفن: 4-2234660 (0691)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauramhormooz.ac.ir
رباط کریم 12 جاده شهرک خانه، جنب انبار گندم شهید مدرس. کدپستی: 16461-37616
تلفن: 6-4212004 (0229) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.rkiau.ac.ir
رزن 5
.همدان – رزن – شهرک فرهنگیان – خیابان ارشاد کدپستی: 169-65681 تلفن: 6226838 (0812)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید .
رشت 3 فلکه گاز، کیلومتر 3 جاده لاکان، پل تالشان، مجتمع آموزشی امام خمینی (ره).
کدپستی: 3516-41335 دورنگار: 4247060 تلفن: 4-4224080 و 4223308 (0131)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaurasht.ac.ir
رفسنجان 7
بلوار ولایت. کدپستی: 84483-77181 صندوق پستی: 467-77175
دورنگار: 3224735 تلفن: 4-3224731 (0391)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaurafsanjan.ac.ir
رودان 15 خ فرهنگ، کوچه کوثر پنجم. کدپستی: 84733-79916
دورنگار: 4221110 تلفن: 4231545 و 4231688 (0766)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Roudan-iau.com
رودبار 3 خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: 1146-44615
دورنگار: 6220771 تلفن: 6-6224135 (0132)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauRoodbar.ac.ir
رودسر و املش 3 خیابان شهدا، جاده مخصوص کارخانه آرد تجارت. کدپستی: 14188-448171
دورنگار: 6212911 تلفن: 3-6215850 (0142)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauRoudsar-Amlash.ac.ir
رودهن 8 خیابان شهید مطهری، بلوار دانشگاه. صندوق پستی: 189
دورنگار: 5725680 تلفن: 24-5725016 (0221)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.riau.ac.ir
زابل 14 کیلومتر 4 جاده بنجار، بعد از پمپ بنزین کوثر. کدپستی: 19395-98616
دورنگار: 2235213 تلفن: 223466 (0542)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauzabol.ac.ir
زاهد شهر 1 فلکه گاز، بلوار دانشجو. دورنگار: 3523900 تلفن: 3523838 و 5-3524701 (0732)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauzahedshahr.ac.ir
زاهدان 14 خیابان دانشگاه. صندوق پستی: 978-98135
دورنگار: 2441099 تلفن: 2441600 و 2443600 (0541)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauzah.ac.ir
زرقان 1 خیابان شهید صادقی، روبروی مجتمع آل یاسین. کدپستی: 17184-73416
دورنگار: 4222133 تلفن: 13-4226911(0712)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauzarghan.ac.ir
زرند 7 کرمان، زرند، میدان دانشگاه، جاده سرباغ. کدپستی: 7761146595
دورنگار: 4250855 تلفن: 7-4250856 (0342)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Iauzar.ac.ir
زرندیه 5 کیلومتر 80 اتوبان تهران ـ ساوه، مامونیه، بلوار امام خمینی (ره)، انتهای خیابان آیت-اله کاشانی. دورنگار: 5228071 تلفن: 5228070 (0256)
زنجان 2 انتهای خبابان معلم، خیابان شهید منصوری. کدپستی: 58145-45156
دورنگار: 4265634 تلفن: 7-4221001 (0241)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.AZU.ac.ir
زواره 4 بلواز جانباز. صندوق پستی: 111/84415
دورنگار: 5374412 تلفن: 5374411 و 5374430 (0362)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.zau.blogfa.com
ساری 3 کیلومتر 7 جاده دریا. کدپستی: 19318-48161
دورنگار: 2133715 تلفن: 3 و 2132891 (0۱51)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iausari.ac.ir
سامن 5 میدان امام خمینی (ره)، خیابان شهید رجایی، جنب بخشداری.
صندوق پستی: 111/65761 دورنگار: 2522750 تلفن: 2523751 (0852)
ساوه 5 میدان فلسطین. کدپستی:15179-39197 دورنگار: 2240111 تلفن: 3-2241551 (0255)
www.iau-saveh.ac.ir
سبزوار 9 میدان دکتر علی شریعتی، خ دانشگاه. کدپستی: 9618814711
تلفن: 2647871 و 2646810 (0571)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaus.ac.ir
سپیدان 1
خیابان دانشگاه، جنب ایستگاه مخابرات. کدپستی: 7222886
دورنگار: 7222006 تلفن: 7221217 (0712)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau.sepidan.ac.ir
سراب 13
کوی فرهنگیان. کدپستی: 376-54716 دورنگار: 2225135 تلفن: 2223232 (0431)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iausa.ac.ir
سراوان 14 بلوار معلم، روبروی فنی و حرفه¬ای. دورنگار: 5230802 تلفن: 7-520800 (0548)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iausaravan.ac.ir
سردشت 2 بلوار شهدای 7 تیر، ساختمان مرکزی. کدپستی: 33113-59619
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.sardashtiau.ac.ir
سرعین 2 اردبیل، سرعین. کدپستی: 36113-56391 تلفکس: 2220301 (0452)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
سروستان 1 ضلع شمالی کمربندی کدپستی: 173-73451 دورنگار: 5224478 تلفن 5-5224481 (0711)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
سقز 11 انتهای بلوار شهدای هفت تیر. کدپستی: 73477-66819 تلفن: 1-3244750 (0874)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.IAUSAGHEZ.ac.ir
سلسله و دلفان 5 خیابان آیت¬اله طالقانی. دورنگار: 5225656 تلفن: 5223006 (0662)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
سلماس 2
بلوار جمهوری اسلامی، جنب بیمارستان خاتم الانبیاء. صندوق پستی: 386-58815
دورنگار: 5225550 تلفن: 3-5225552 و 5225555 (0443)
www.IAUsalmas.ac.ir
سمنان 10 کیلومتر 5 جاده دامغان. کدپستی: 179-35135 دورنگار: 3354036 تلفن: 3354040 (0231)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.semnaniau.ac.ir
سمیرم 4 خیابان میرزا رضا کرمانی، خیابان علامه طباطبایی، صندوق پستی: 118-86615
دورنگار: 3229050 تلفن: 130-3220125 (0332)
سنقر وکلیائی 11 شهرک ولیعصر. تلفن 4229739 (0838)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iausonghor.com
سنندج 11 خیابان پاسداران. صندوق پستی: 618 دورنگار: 3247713 تلفن: 3-3788661 (0871)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iausanandaj.ac.ir
سوادکوه 3 مازندران، سوادکوه، پل سفید، دوراهی آزادمهر. صندوق پستی: 155
دورنگار: 5223015 تلفن: 3-5223902 (0124)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iausk.ac.ir
سوسنگرد 6 خیابان شهید غدیری اصل، روبروی جهاد کشاورزی. صندوق پستی: 276/64415
دورنگار: 4222324 تلفن: 9-4222323 (0612) www.siau.ac.ir
سولدوز 2
آذربایجان غربی، نقده، مرکز بین¬المللی سولدوز. صندوق پستی: 197/057615
سیرجان 7 بلوار دکتر صادقی، چهار راه دانشگاه. صندوق پستی: 187/78185
دورنگار: 4220602 تلفن: 5-4220603 (0345)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iausirjan.ac.ir
شادگان 6 جاده کمربندی، روبه روی فرمانداری. دورنگار: 3229190 تلفن: 3229901 (0632)
www.iau-shadegan.ac.ir
شال 12 قزوین، شال، بلوار امام خمینی (ره)، جنب بخشداری. کدپستی: 85184-34571
تلفن: 4413508 و 4414314 (0282)
شاهرود 10 بلوار دانشگاه. کدپستی: 43189-36199 دورنگار: 3390560 و تلفن: 2-3394530 (0273)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-Shahrood.ac.ir
www.nedapress.com
شاهین دژ 2 بلوار غدیر خم، خیابان دانشگاه. کدپستی: 59816
دورنگار: 4221797 تلفن: 4221022 (0482)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauosh.ac.ir
شاهین شهر 4 بزرگراه آزادگان (جاده پالایشگاه) مقابل کارخانه گلبافت. صندوق پستی: 494-83145
دورنگار: 5228002 تلفن: 4-5228001 www.iaushsh.ac.ir
شبستر 13 بلوار شهرداری، جنب پارک آزادگان. صندوق پستی: 159-53815
دورنگار: 2225316 تلفن: 14-2225311 (0471)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaushab.ac.ir
شهر مجلسی 4 اصفهان، شهر جدید علامه مجلسی. کدپستی: 8631656451
دورنگار: 5452294 تلفن: 3-5452290 (0335)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaumajlesi.ac.ir
شهربابک 7 کیلومتر 5 جاده شهر بابک، سیرجان. کدپستی: 7751711167 صندوق پستی: 168
دورنگار: 4224040 تلفن: 6-4220005 (0392)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.shahrbabakiau.ac.ir
شهرری 8
تهران، بزرگراه خلیج فارس، نرسیده به پل هوایی، حرم امام خمینی (ره) کدپستی: 15163111
صندوق پستی: 334/18735 دورنگار: 55229297 تلفن: 9-55229200 (021)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iausr.ac.ir
شهرضا 4 انتهای بلوار پاسداران. کدپستی: 86137 صندوق پستی: 311-86145
دورنگار: 3232702 تلفن: 5-3243001 (0321)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaush.ac.ir
شهرقدس 8 تهران – بزرگراه فتح – شهرک قدس – بلوار شهید کلهر صندوق پستی: 374-37515
دورنگار: 46896001 تلفن: 46896000
www.qodsazad.ir این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
شهرکرد 4 رحمتیه. کدپستی: 8813733395 صندوق پستی: 166
دورنگار: 3361031 تلفن: 3-3361000 (0381)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaushk.ac.ir
شهریار 8 شهریار، میدان معلم، خ شهید بهشتی شرقی، کوچه شیخ طوسی، کدپستی: 3351649443
دورنگار: 3258360 تلفن: 3258866 (0262)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.shiau.ir
شوشتر 6 بلوار دانشگاه. کدپستی: 645171117 دورنگار: 31300 تلفن: 5-32491
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-shoushtar.ac.ir
شیراز 1 خیابان قاآنی شمالی، نبش خیابان منوچهری. صندوق پستی: 364-71365
دورنگار: 2334496 تلفن: 3-2342021 (0711)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaushiraz.ac.ir
شیرگاه 3
خ شهید اسلامی، روبه¬روی شرکت تعاونی آذر رود. کدپستی: 68137-47831
دورنگار: 4225602 تلفن: 1-4225600 (0124)
شیروان 9
خیابان دانشگاه. صندوق پستی: 94617 دورنگار: 6224117 تلفن: 6243900 (0585)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.IAU-SHIRVAN.AC.IR
صحنه 11 کرمانشاه، شهرستان صحنه، میدان امام حسین (ع). کدپستی: 6746154973
دورنگار: 3227394 تلفن: 3229979 و 3229944 (0838)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.sahnehiau.ac.ir
صفادشت 12 بلوار اصلی، تقاطع بلوار معلم و شقایق، جنب بانک ملی. کدپستی: 3164116879
دورنگار: 3432157 تلفن: 3437611 (0262)
صفاشهر 1 فارس، صفاشهر، بولوار وحدت. کدپستی: 66561-73961
دورنگار: 3521939 تلفن: 8-3521937 (0752)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iausafashahr.ac.ir
صوفیان 13 آذربایجان شرقی، صوفیان، کیلومتر 3 جاده صوفیان، شبستر. تلفن: 4-33435602 (0472)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.sofianiau.ac.ir
صومعه سرا 3 روبروی فرمانداری، خ طالقانی، کوچه شهید حمزه ابراهیمی، جنب باشگاه شهید عظیم¬صدیقی.
کدپستی: 45954-43618 دورنگار: 3234471 تلفن: 3233270 و 3234470 (0182)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.sowmesaraiau.ac.ir
طبس 9

طبس گلشن، میدان دانشگاه. دورنگار: 4236133 تلفن: 31-4236129 (0353)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau.tabas.ac.ir
عجب شیر 13

انتهای خیابان معلم. کدپستی: 13111-55416 صندوق پستی: 24
دورنگار: 6223457 تلفن: 6222616 (0422)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.ajabshiriau.ac.ir
علوم ¬تحقیقات آذربایجان شرقی 13
تبریز، بلوار 29 بهمن، روبروی خ جام جم، شماره یک. کدپستی: 5156917811
دورنگار: 3305354 تلفن: 3228966 (0411)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauotash.ac.ir
علوم تحقیقات اصفهان 4
اصفهان،خیابان آبشار، نرسیده به چهارراه آبشار، شهرز.
دورنگار: 6630119 تلفن: 6624963 و 6624961 (0311)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauesr.ac.ir
علوم تحقیقات خوزستان 6
اهواز، بلوار پاسداران، سه راهی فرودگاه. کدپستی: 66131-61657
صندوق پستی: 163 دورنگار: 4435288 تلفن: 4457612 و 7-4457174 (0611)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-asrc.ac.ir
علوم تحقیقات فارس 1
فارس، کیلومتر 18 جاده مرودشت، سد درودزن. کدپستی: 181-73715
دورنگار: 4692110 تلفن: 14-4692109 (0728)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.fsriau.ac.ir
علوم تحقیقات کرمان 7 کیلومتر اول جاده جوپار. تلفن: 3201135 (0341)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
علوم تحقیقات کرمانشاه 11 بلوار شهید بهشتی، سه راه 22 بهمن، انتهای باغ نی. کد پستی:65197-67156
ص پ: 67155-1957 دورنگار: 8239154 تلفن: 89 و 8255582 (0831)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-otk.ac.ir
علوم تحقیقات گیلان 3 رشت، گلسار، خیابان 92، پلاک 2. کدپستی: 3516-41335
دورنگار: 7229629 تلفن: 722360 و 7229758 و 7229579 (0131)
علوم تحقیقات یزد 7 صفائیه. مجتمع دانشگاهی. صندوق پستی: 155/89155 دورنگار: 8215039
تلفن: 8215038 (0351) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.ysbiau.ac.i r
علوم دریایی خارک 16 خ شهدا. صندوق پستی: 136. تلفن: 7-2822845 (0772)
علوم و تحقیقات ¬اهواز 6 بلوار پاسداران، سه راهی فرودگاه، صندوق پستی: 163-61555
دورنگار: 4435288 تلفن: 4457612 و 4435280 (0611)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-ASRC.ac.ir
علی آباد کتول 10 گلستان، علی آباد کتول. کدپستی: 93451-49417
دورنگار: 6235144 تلفن: 6222300 و 6224500 (0173)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.aliabadiau.ac.ir
فارسان 4 میدان امام حسین (ع)، خیابان شهید نواب صفوی. صندوق پستی: 198-88615
دورنگار: 7230100 تلفن: 9-7221848
فراهان 5 فرمهین، انتهای بلوار ادیب، صندوق پستی: 39531 کدپستی: 3953149384
دورنگار: 6622519 تلفن: 6622518 و 6622116 (0862)
www.iau-farahan.ac.ir این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
فردوس 9 خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، خیابان همافران. کدپستی: 48664-97718
دورنگار: 2224540 تلفن: 3-2224901 (0534)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.ferdowsiau.ac.ir
فریدن 4 داران - بلوار دانشگاه. دورنگار: 4225331 تلفن: 4225332 (0372)
Iaufr.ac.ir این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
فریمان 9 خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: 195
دورنگار: 6230090 تلفن: 2-6230091 (0512) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
فسا 1 کیلومتر 12 جاده فسا، شیراز شهر دانشگاهی محمد رسول اله. کدپستی: 7461713591 صندوق پستی: 364
تلفن: و 13-3339511 و 7-3335225 (0364)
فلاورجان 4 بلوار بسیج، بلوار دانشگاه. صندوق پستی: 1۵5/84515
دورنگار: 3120136 و 3132601 تلفن: 5-3120134 (0312)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaufala.ac.ir
فومن و شفت 3 چهار راه معلم، خیابان انتظام، دورنگار: 7239042 تلفن: 7239082 و 7239052 (0132)
فیرورق 2 خوی، فیرورق، خیابان ولی عصر شمالی، بلوار شهید اسکندرلو.
دورنگار: 2231519 تلفن: 2234028 (0462)
فیروزآباد 1 شهرک دانشگاهی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد کدپستی: 117-74715
دورنگار: 6224402 تلفن: 5-6229701 (0712)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauf.ic.ir
فیروزکوه 8 ابتدای شهرک ولیعصر. کدپستی: 3981838381 تلفن: 3-6224091 (0221)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaufb.ac.ir
قائم شهر 3 بلوار بسیج. صندوق پستی: 163 کدپستی: 35953-47631
دورنگار: 2240091 تلفن: 9-2253216 (0123)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.ghaemshahriau.ac.ir
قاینات 9 خراسان جنوبی، شهرستان قاین، خ پروفسور للهی. کدپستی: 133-9761793131
دورنگار: 5262153 تلفن: 2-5262150 (0562) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauq.ir
قروه 11 کردستان، قروه، انتهای خ سیدجمال¬الدین، میدان جانبازان. کدپستی: 83435-66619
تلفن: 6-5232995 (0872)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaughorveh.ac.ir
قزوین 12 خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان، بلوار پژوهشگران. کدپستی: 5195-1-34199
صندوق پستی: 1416-34185 دورنگار: 3665279 تلفن: 6-3665275 (0281)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.qiau.ac.ir
قشم 15 خیابان ولی عصر. صندوق پستی: 1393/79515
دورنگار: 5264565 تلفن: 5263309 (0763)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauqeshm.ac.ir
قصر شیرین 11 روبروی فرمانداری.
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.IAU-GHASRSH.IR
قم 12 بلوار 15 خرداد. کدپستی: 364-37185
دورنگار: 2805797 تلفن: 2804040 (0251)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.qom_iau.ac.ir
قوچان 9 کیلومتر 4 جاده قوچان ـ مشهد. کدپستی: 9479176135
دورنگار: 2201010 تلفن: 9-2201001 (0581)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauq.ac.ir
کازرون 1 کیلومتر 5 جاده کازرون، بوشهر. کدپستی: 7319866451
دورنگار: 2230505 تلفن: 2230506 و 40-22439030 (0721)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Kau.ac.ir
کاشان 4 کیلومتر 5/3 جاده قم. صندوق پستی: 433/87135
دورنگار: 5550056 تلفن: 5550055 (0361)
کاشمر 9 کیلومتر 4 بلوار سید مرتضی. کدپستی: 97718-96716 تلفن: 9-8250500 (0532)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaukashmar.ac.ir
کبودرآهنگ 5 صندوق پستی: 189-65515 www.iauka.ac.ir
کرج 12 انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال. کدپستی: 3148635731
ص پ: 313-31485 دورنگار: 4418156 تلفن: 4418143 (0261)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.KIAU.AC.IR
کرمان 7 بلوار ولیعصر (عج). کدپستی: 7635131167 دورنگار: 50-3210046
تلفن: 5-3211493 (0341) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Iauk.ac.ir
کرمانشاه 11 میدان فردوسی، انتهای شهرک متخصصین. کدپستی: 6718997551
دورنگار: 7243196 تلفن: 6-7243181 (0831)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauksh.ac.ir
کلاله 10 استان گلستان، شهرستان کلاله، خ امام خمینی جنوبی.
دورنگار: 4221601 تلفن: 4221600 (0174) Azad این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
کلیبر 13 استان آذربایجان شرقی، کلیبر، یک و نیم کیلومتری جاده کلیبر ـ اهر.
کدپستی: 5461863555 دورنگار: 4223759 و 4225123 تلفن: 5-4220162 و 4223748
Azad این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iav-kaleybar.ac.ir
کمیجان 5 استان مرکزی، شهرستان کمیجان، میدان دانشگاه، بلوار دانشجو. کدپستی: 98896-38519
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.komijaniau.ac.ir
کنگاور 11 بزرگراه کرمانشاه ـ همدان. کدپستی: 153
دورنگار: 2232300 تلفن: 2230660 (0837)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaukangavar.ac.ir
کهنوج 7 کیلومتر 5 جاده جیرفت. کدپستی: 7881916145
دورنگار: 5223319 تلفن: 10-5230907 (0349)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaukahnooj.ac.ir
کوار 1 خیابان بوستان. کدپستی: 127-73461 دورنگار: 5627601 تلفن: 5622228 (0712)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.kavaiau.ac.ir
کوهبنان 7 کرمان، کوهبنان، بلوار امام خمینی (ره). کدپستی: 7781643549
دورنگار: 4724522 تلفن: 4725151 و 4725252 و 4725353 و 4724522 (0342)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
کوهدشت 5 لرستان، کوهدشت. صندوق پستی: 575 دورنگار: 6239001 تلفن: 2-6239000 (0663)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaukoohdasht.com
گالیکش 3 گلستان، گالیکش، خ امام خمینی (ره)، خ قندی. کدپستی: 47889-49831
تلفکس: 5838080 (0174)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
گچساران 16 کهگیلویه و بویر احمد، گچساران. کدپستی: 63876-75818
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaug.ac.ir
گرگان 10 بلوار شهید کلانتری، خ دانشگاه. کدپستی: 39975-49147
دورنگار: 3351913 تلفن: 3351787 و 3351003 و 3353000 (0171)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.gorganiau.ir
گرمسار 10 میدان دانشگاه، خ دانشجو. کدپستی: 3581631167
دورنگار: 4233841 تلفن: 12-4225009 (0232)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-garmsar.ac.ir
گرمی 2 کیلومتر 3 جاده گرمی ـ اردبیل. کدپستی: 63764-56517
دورنگار: 6240301 تلفن: 7-6229721 (0452)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaugermi.ac.ir
گلبهار 9
کیلومتر 35 جاده مشهد، قوچان، شهر جدید گلبهار. تلفن: 6323250 (582)
گلپایگان 4 جاده گوگد سعید آّباد، کیلومتر 3 ارگ. صندوق پستی: 115-87715
دورنگار: 3487682 تلفن: 11-3487708 (0372)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.GIAU.AC.IR
گلوگاه 3 مازندران، گلوگاه، خیابان پهلوان. کدپستی: 67868-48619
دورنگار: 6220025 تلفن: 6223169 (0152)
گمیشان 3 گرگان، گمیشان، خ شهید رجایی. کدپستی: 111-48961 تلفن: 4622011 (0173) www.gomishan-iau.ir
گناباد 9 بلوار دانشگاه. کدپستی: 29-96916 تلفن: 2-7255000 (0533)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-Gonabad.ac.ir
گناوه 16 چهار راه معلم، خ ساحلی، روبه¬روی شهرشادی.
دورنگار: 3248450 تلفن: 400-3248399 (0772)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
گنبد کاووس 10 گلستان، شهرستان گنبدکاووس، کمربندی شهید صیاد شیرازی. کدپستی: 15775-49791
دورنگار: 3345321 تلفن: 5-3345322 (0172)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.gonbadiau.ac.ir
گوگان 13 خیابان امام (ره)، خیابان سعری، بالاتر از بخشداری. تلفن: 4527666 (0412)
گیلان غرب 11 کرمانشاه، گیلان غرب، بلوار زن. کدپستی: 6787154699
دورنگار: 3227555 تلفن: 3228006 و 3228270 (0835)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.gghiau.com
لارستان 1 لارستان فارس، شهر جدید، جنب بیمارستان امام رضا(ع)، مجتمع دانشگاهی کوثر.
کدپستی: 743189565 دورنگار: 22549606 تلفن: 72-22588167 و 22582780
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaularestan.ac.ir
لامرد 1 فارس، لامرد، میدان دانشجو، مجتمع دانشگاهی. کدپستی: 55388-74341
دورنگار: 5221232 تلفن: 1-5221100 (0782)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaulamerd.ac.ir
لاهیجان 3 خیابان کاشف شرقی. صندوق پستی: 1616 تلفن: 3-2229081
www.liau.ac.ir
لنجان 4 اصفهان، زرین شهر، ابتدای ورودی شهر سده لنجان.
دورنگار: 2432522 تلفن: 5-2437001 (0334)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauln.ac.ir
لنگرود 3 خیابان شهید بهشتی. صندوق پستی: 33-44715
دورنگار: 5244422 تلفن: 13-5244411 (0142)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaul.ac.ir
ماکو 2 کیلومتر 2 جاده ترانزیتی ماکو ـ بازرگان. کدپستی: 93548-58619
دورنگار: 103-3279900 تلفن: 3279900 (0462)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau maku.ac.ir
ماهشهر 6 خوزستان، بندر ماهشهر، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان دانشگاه. کدپستی: 63519
دورنگار: 2338586 تلفن: 2327070 و 2337110 و 2320511 (0652)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.mahshahriau.ac.ir
مبارکه 4
میدان امام خمینی، بلوار معلم. کدپستی: 8481914411
دورنگار: 5225057 تلفن: 2-5230360 (0335)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.mau.ac.ir
محلات 5
.بلوار آیت¬اله خامنه¬ای، خیابان دانشگاه. کدپستی: 3781958514
دورنگار: 3226522 تلفن: 23-32311020 (0866)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaumahallat.ac.ir
محمودآباد 3 خیابان امام، کوچه شهید بهشتی، کوچه گلستان شرقی.
دورنگار: 7746610 تلفن: 4-7732161 (0122)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.auom.ac.ir
مراغه 13 بلوار شهید درخشی، مجتمع اداری و آموزشی. دورنگار: 3254504 تلفن: 9-3254506 (0421)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-maragheh.ac.ir
مرند 13 آذربایجان شرقی، مرند، میدان دانشگاه. کدپستی: 5418916571
دورنگار: 2260566 تلفن: 2263444 و 2263555 (0491)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.marandiau.ac.ir
مرودشت 1 کیلومتر 3 جاده مرودشت، تخت جمشید. کدپستی: 13119-73711 صندوق پستی: 465
دورنگار: 3311172 تلفن: 9-3311150 (0728)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.miau.ac.ir
مریوان 11 کیلومتر 2 جاده سنندج. جنب اداره راه و ترابری. صندوق پستی: 394
دورنگار: 3320186 تلفن: 3-3320181 (0875)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau.marivan.net
مسجد سلیمان 6 خوزستان، مسجد سلیمان، سه راهی سد شهید عباسپور. کدپستی: 6491796581
دورنگار: 3330093 تلفن: 2-3330091 (0681)
riasat این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaumis.ac.ir
مشکین شهر 2 خیابان شهدا، خیابان دانشگاه. کدپستی: 5661645936
دورنگار: 5224293 تلفن: 5222622 و 5220100 (0452)
www.meshkin-iau.ac.ir
مشهد 9 قاسم آباد، بلوار امامیه، امامیه 59، کدپستی: 9187147578 صندوق پستی: 413/91735
دورنگار: 6220437 تلفن: 4-6220010 (0511)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.mshdiau.ac.ir
ملارد 12 بلوار رسول اکرم (ص)، بلوار شهید مرشدی. کدپستی: 53174-31691
صندوق پستی: 118-31695 تلفن: 3672900 (0262)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaumalard.ac.ir
ملایر 5 بالاتر از پارک سیفیه، خیابان دانشگاه. کدپستی: 117/65718
دورنگار: 2228236 تلفن: 5-2228093 و 2227878 (0851)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-malayer.ac.ir
ملکان 13 آذربایجان شرقی، ملکان، کیلومتر یک اتوبان ملکان ـ تبریز. صندوق پستی: 661
دورنگار: 8221101 تلفن: 1-8227730 و 6-8230701 (0422)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.malekaniau.ac.ir
ممقان 13 بلوار شهید باهنر. کدپستی: 5375113135
دورنگار: 4325705 تلفن: 4-4325701 (0412)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaumamaghan.ac.ir
مهاباد 2
کوی دانشگاه. کدپستی: 3137-591393 دورنگار: 2333000 تلفن: 2238670 (0442)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-mahabad.ac.ir
مهاجران 5
استان مرکزی، شهرستان شازند، شهر مهاجران، بلوار شهید مفتح.
صندوق پستی: 139-39915 دورنگار: 4626814 تلفن: 4626818 (0862)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.mohajeraniau.ac.ir
مهدی شهر 10
سمنان، شهرستان مهدی شهر، بلوار معلم. کدپستی: 75915-35618
دورنگار: 3621014 تلفن: 3627474 (0232)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
مهربان 13
آذربایجان شرقی، شهرستان مهربان، خ امام خمینی (ره)، روبروی شهرداری.
کدپستی: 33567-54761 تلفن: 7123755 و 7123030 (0432)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
مهریز 7
کدپستی: 181/89815 تلفن: 3-5229100 (0352) www.iaumehriz.ac.ir
میاندوآب 2 شهرک آیدین، جنب ترمینال. صندوق پستی: 433
دورنگار: 2457711 تلفن: 6-2458334 (0481)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaum.ac.ir
میانه 13 بلوار زینبیه، جنب پارک موتوری شهرداری. کدپستی: 5315836511 صندوق پستی: 5315836511
دورنگار: 2227290 تلفن: 2229377 و 4-2237040 (0423)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.m-iau.ac.ir
میبد 7 کیلومتر 3 جاده میبد ـ یزد. صندوق پستی: 175/89615
دورنگار: 7780969 تلفن: 9-7780161 (0352)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.maybodiau.ac.ir
میمه 4 خیابان انقلاب اسلامی، بلوار دانشگاه. کدپستی: 83517-66161 صندوق پستی: 137/83514
دورنگار: 4222930 تلفن: 4222929 و 4226468 (0313)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaumeymeh.ac.ir
میناب 15 خیابان شهید جهانگیر امینی، جنب میدان ولایت (فرمانداری قدیم).
کدپستی: 73179-79817 صندوق پستی: 1113 دورنگار: 2222666 تلفن: 2222216 (0765)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauminab.ac.ir
مینودشت 10 گلستان، مینودشت، خ سیدجمال¬الدین، نرسیده به دادگستری، خ دانشگاه.
کدپستی: 36497-49816 دورنگار: 5225440 تلفن: 5226690 و 5226680 (0174)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Minoodashtau.ac.ir
نائین 4 میدان مدرس، بلوار دکتر حسین فاطمی نایینی. کدپستی: 83915 صندوق پستی: 136
دورنگار: 2253200 تلفن: 4-2262060 و 8-2258091 (0323)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.naeiniau.ac.ir
نجف آباد 4
بلوار دانشگاه. کدپستی: 8514143131 دورنگار: 2291016 تلفن: 2291111 (0331)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaun.ac.ir
نراق 5 استان مرکزی، نراق، خیابان امام خمینی (ره). کدپستی: 58719/37961
دورنگار: 4463868 تلفن: 4462450 و 4463250 (0866)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-naragh.ac.ir
نطنز 4
میدان بیت¬المقدس. کدپستی: 8761913117
دورنگار: 4244435 تلفن: 4246582 و 4246657 (0362)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.natanziau.ac.ir
نظرآباد 12
کیلومتر 85 اتوبان تهران ـ قزوین، نظرآباد، علی آباد، خیابان شهید نواب صفوی.
کدپستی: 18156-33318 دورنگار: 5354259 تلفن: 5362122
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Naiau.ac.ir
نقده 2 انتهاب بلوار شهدا، جاده حسنلو، کدپستی: 84393-57616 صندوق پستی 334
دورنگار: 6225551 تلفن: 2-6228181 (0443) www.iauna.ac.ir
نکا 3 کیلومتر 6 جاده نکا ـ بهشهر، بعد از پایانه حمل و نقل. صندوق پستی: 164-48415
دورنگار: 5782444 تلفن: 3-5782442 (0152)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauneka.ac.ir
نهاوند 5 کیلومتر 3 جاده بروجرد. کدپستی: 134/65915
دورنگار: 3249848 تلفن: 3245556 و 3246118
نور 3 ابتدای جاده چمستان، خیابان دانشگاه. کدپستی: 38373-46417
دورنگار: 6252752 تلفن: 1-6254590 (0122)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iaunour.ac.ir
نورآباد ممسنی 1 بلوار اسکان، بعد از بیمارستان ولی عصر. صندوق پستی: 181/73515
دورنگار: 4232301 تلفن: 63-4232946 (0722)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.mamasaniiau.ac.ir
نوشهر 3 خیابان شهید کریمی، روبروی جهاد کشاورزی. کدپستی: 4651646867
دورنگار: 3220522 تلفن: 3220524 و 2-3229440 (0191)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauns.ac.ir
نی ریز 1 کیلومتر 5 جاده نی ریز، شیراز. کدپستی: 77749-74918 صندوق پستی: 311-74915
دورنگار: 5230713 تلفن: 5230714 ـ 5230718 ـ 5228150 (0712)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.Iauneyriz.ac.ir
نیشابور 9 خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، خ پژوهش. کدپستی: 9319613668
دورنگار: 6615472 تلفن: 6621901 (0551)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-Neyshabur.ac.ir
نیک آباد 4 اصفهان، جرقویه سفلی، نیک آباد. صندوق پستی: 466/19585
دورنگار: 7223704 تلفن: 7223705 (0312)
نیک شهر 14 سیستان و بلوچستان، نیکشهر، بلوار آزادی.
دورنگار: 5225647 تلفن: 5225646 و 5225534 (0546)
www.Nikshahriau.net
هادیشهر 13 آذربایجان شرقی، هادیشهر، بلوار بعثت، کوی گلستان. کدپستی: 17684/54316
دورنگار: 3048887 تلفن: 3048886
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauhadishahr.ac.ir
هرمز 15 استان هرمزگان، جزیره هرمز، خیابان امام خمینی. کدپستی: 7955158455
تلفن و دورنگار: 4-5323061 (0763)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauhormoz.com
هرند 4 اصفهان، هرند، بلوار دانشگاه. کدپستی: 39948-83741 تلفن: 3-6333351 (0312)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.harandiau.ac.ir
هریس 13 خیابان امام خمینی (ره)، دورنگار: 6124924 تلفن: 7-6124914 (0432)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.herisiau.ac.ir
هشتچین 2 هشتچین، خ شهید چمران، کوچه پروین اعتصامی، دبستان قدسیه سابق. کدپستی: 35684-56871
تلفن: 4822073 (0452) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
هشترود 13 خ شهید بهشتی جنوبی. کدپستی: 56719 دورنگار: 6220368
تلفن: 6225439 و 6223628 (0424) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.hashtroodiau.ac.ir
هشتگرد 12 بلوار آیت¬اله خامنه¬ای، خ شهید صدوقی. دورنگار: 4236054 تلفن: 4237501 (0262) www.hiau.ac.ir
همدان 5 شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موصیوند. کدپستی: 65138 صندوق پستی: 734
دورنگار: 4494026 تلفن: 9-4494000 (0811)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.IAU.ac.ir
هندیجان 6 خوزستان، هندیجان شمالی، انتهای خیابان شهید مطهری، جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع) کدپستی: 63591 دورنگار: 4221070 تلفن: 4221788 (0652)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید WWW.IAUHENDIJAN.AC.IR
هیدج 2 زنجان، هیدج، بلوار امام خمینی (ره). کدپستی: 4573137574
دورنگار: 5754377 تلفن: 5754375 (0242)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iau-hidaj.ac.ir
ورامین (پیشوا) 8 شهرک نقش جهان. کدپستی: 74895-33817
دورنگار: 2224767 تلفن: 4-2225011 (0292)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauvaramin.ac.ir
ورزقان 13 آذربایجان شرقی، ورزقان، سه راهی اهر ـ تبریز. کدپستی: 545815784
تلفن: 2-3243691 (0427)
یاسوج 16 کیلومتر 4 جاده یاسوج ـ اصفهان. کدپستی: 93686-75914
دورنگار: 3372200 تلفن: 4-3373212 (0741)
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید www.iauyasooj.ac.ir
یزد 7 صفائیه. بلوار پروفسور حسابی، انتهای بلوار شهدای گمنام. کدپستی: 8916871967
صندوق پستی: 155 دورنگار: 8214810 ( تلفن: 9-8211391 (0351)

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
سیستم ارسال و دریافت نظرات کاربران کاری از طراحان شبکه هوشمند