دسترسی سریع

کارشناس امور حقوقی

کارشناس امور حقوقی: ساجده ناصحی

مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

شماره تلفن :

34538329 (011)

 

این دفتر انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح دفائیه ، پیش نویس قراردادها ، تنظیم اظهارنامه و دادخواست حضور دردادگاهها و محاکم و تعقیب پرونده ها و دعاوی اداری ، استخدامی و مسائل مرتبط  با حقوق کار بین کارگر و کارفرما و نظایر آن را بر عهده دارد .

اهم فعالیت

- تهیه و تنظیم متن قراردادها، مقاوله نام‌ها، مبایعه نامه‌ها و موافقت نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و اظهارنظر و ارائه رهنمودهای لازم در زمینه حسن اجرای قراردادهای منعقده با دانشگاه.

- شرکت در کمیسیون‌های مربوط به عقد قراردادهای دانشگاه به منظور ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی.

- تهیه گزارش‌های ادواری  موردی از مراحل اجرای قراردادها برای مقام مافوق.

- گردآوری، نگهداری و به هنگام کردن کلیه آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات حقوقی مرتبط با وظایف دانشگاه آزاد اسلامی.

- بررسی و اظهارنظر و ارائه راهنمایی‌های لازم در خصص مفاد آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات پیشنهادی از طرف واحدهای دانشگاهی.

- جمع‌آوری و تنظیم‌اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در مراجع صلاحیت‌دار ‌و تنظیم ‌و ارسال‌اظهارنامه‌های حقوقی.

- جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به پرسش‌های به عمل آمده از طرف واحدها و مراجع در زمینه مسائل حقوقی.

- جمع‌آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی، طرح تصویب نامه‌ها، اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مورد نیاز.

- تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه و ایفای وظایف نمایندگی دانشگاه آزاد اسلامی در جریان دادرسی‌های مطروحه در مراجع صالحه.

- شرکت در جلسات و محاکم قضایی و اداری، استماع اظهارات و رسیدگی یا اظهارنظر راجع به موضوعات مطروحه طبق ضوابط مورد عمل.

- مطالعه قوانین و مقررات مورد عمل و ارائه پیشنهادات لازم به منظور اتخاذ رویه واحد حقوقی در کلیه سطوح دانشگاهی.

- بررسی و اظهارنظر در مورد کلیه مسائل حقوقی از نظر تطبیق تصمیمات مسئولان واحدهای دانشگاهی با قوانین و مقررات مورد عمل و ارائه راهنمایی‌های لازم به آنان.

- طرح دعاوی در محاکم قضائی و پاسخگویی و پیگیری امر تا حصول نتیجه در جهت دفاع و تأمین منافع قانونی دانشگاه.

- وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق طرح دعوی در محاکم و تعقیب عملیات‌اجرائی ثبت یا اجرائی محاکم دادگستری.

- طرح دعاوی به نمایندگی از طرف دانشگاه در دادگاه‌ها، مراجع و محاکم قضایی دیگر شهرها به منظور دفاع از منافع قانونی دانشگاه.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد