دسترسی سریع

انتظامات

شماره تلفن :

34642489 - 58313258 (011)

 

اهم فعالیت :

- حفظ و حراست از ساختمان، محوطه و ساير بناها واموال مربوط به دانشگاه.

- كنترل ورود و خروج افراد، وسائط نقليه و حمل و نقل اموال، اثاثيه، تجهيزات، اشياء و ساير كالاها طبق دستورات صادره.

- پيش بيني لازم بمنظور جلوگيري از بروز حوادث غير مترقبه نظير آتش سوزي، خرابي، دزدي و... درساختمان يا اموال و ساير كالاها و تجهيزات تحت كنترل در دانشگاه.

- اطلاع رساني فوري اتفاقات و حوادث ناگهاني نظير آتش سوزي، درگيري، سرقت و خرابي به مسئولين امر و در صورت لزوم به نيروهاي انتظامي.

- برقراري نظم و آرامش در دانشگاه.

- گزارش چگونگي انجام وظيفه و شرح كليه پيشامدها در مدت نگهباني ضمن درج در دفتر خدمات و ثبت وقايع.

- گشت و سركشي از قفل و بست انبارها و اماكن دانشگاه در حوزه نگهباني.

- همكاري در اجراي طرح عفاف با مسئولين ذيربط.

- حفاظت وحراست و برقراري نظم و آرامش همايشها، مسابقات، المپيادهاي ورزشي و مراسم هاي دانشگاه به مناسبتهاي مختلف.

- انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد