وبلاگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

وبلاگ دانشگاه جهت استفاده علمی مابین اساتید و دانشجویان و کادر علمی دانشگاه راه اندازی گردید.